INSPEKCIJSKI NADZOR U MUP-u ZBOG KRŠENJA PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

ponovno smo se uvjerili kako po pitanju kršenja pojedinih odredbi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ne postoji nikakva stvarna volja za suradnju odgovornih osoba u MUP-u sa Sindikatom kriminalističke policije, zbog čega smo bili primorani od Ministarstva uprave zatražiti provođenje inspekcijskog nadzora u MUP-u.

Naime, iako smo probleme policijskih službenika, kojima je rukovoditelj jedne ustrojstvene jedinice u sklopu Ravnateljstva policije uskratio pravo na korištenje godišnjih odmora za određene mjesece u prošloj i ovoj godini, pokušali u više navrata riješiti unutar našeg Ministarstva, na žalost, sukladno ustaljenoj lošoj praksi zaprimili smo dopis Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a u kojem se navodi da se policijski službenici koji smatraju da im je povrijeđeno pravo koje se odnosi na vrijeme korištenja godišnjeg odmora upućuju da zatraže zaštitu svojih prava sukladno pozitivnim propisima, odnosno općim i posebnim propisima koji reguliraju navedenu materiju.

 

Da je ponašanje određenih rukovoditelja u tolikoj mjeri otišlo u krajnost u zlouporabi diskrecijskog prava i svojevoljnog tumačenja zakonskih propisa i napose Kolektivnog ugovora, ukazuje i činjenica da Upravna inspekcija Ministarstva uprave navodi da je čak uskrata prava na korištenje godišnjih odmora u 2017. godini najvjerojatnije “tipfeler” koji je nastao prigodom izrade predstavke. Navedeni dopis Upravne inspekcije kojim se izriče upozorenje MUP-u te predlaže mirno rješenje nastalog spora možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Pritužbu možete pročitati na linku pdficona