INICIJALNI SASTANAK PREDSTAVNIKA SKP-a I MUP-a

Obavještavamo Vas kako je u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova, u srijedu 28. svibnja 2014. g, održan inicijalni sastanak predstavnika MUP-a i Sindikata kriminalističke policije, a tema sastanka je bilo predstavljanje SKP-a, ostvarivanje prava iz Kolektivnog ugovora te osvrt na planiranu reorganizaciju policije.

Na sastanku su predstavnici MUP-a ukratko upoznati kako je SKP osnovan s konstruktivnim ciljem dugotrajne izgradnje sustava s naglaskom na zaštiti i vraćanju ugleda i dostojanstva kriminalističke policije. Naglašeno je kako će SKP-e djelovati po načelu dobrovoljnosti bez materijalnih benefita, a posebice kako masovnost članstva nije preduvjet uspješnog djelovanja, jer će SKP jasno i glasno artikulirati probleme u sustavu, bez obzira na brojnost svog članstva.

U svezi ostvarenja prava koje je tražio SKP, predstavnici MUP-a su se obvezali da će u najkraćem mogućem roku osigurati osnovne preduvjete kako bi SKP mogao početi normalno funkcionirati te kako bi mu se omogućilo djelovanje unutar cjelokupnog sustava MUP-a. Želimo istaknuti da su pri tom izneseni različiti stavovi oko korištenja javnih mapa kao i korištenja službenih mailova u svrhu sindikalnog djelovanja. Tijekom sastanka predstavnici poslodavca su upoznati sa načelnim kritičkim osvrtom na prijedlog reorganizacije MUP-a te su upoznati kako će radna grupa ispred SKP-a sastaviti detaljni osvrt s konstruktivnim prijedlozima koja će biti dostavljena čelnim tijelima krim. policije i MUP-a. Vezano na preustroj ukazano je i na netransparentnosti prilikom povođenja internih natječaja, budući se organizacijske jedinice koje su predviđene novim preustrojem unaprijed popunjavaju imenima rukovoditelja, iako se usuglasilo da su natječaji, kao ideja, korak naprijed u odnosu na prethodne godine kada ih nije bilo. Predstavnici MUP-a su zaključili da će razmotriti mogućnost obavještavanja SKP-a kao nereprezentativnog sindikata o fazama reorganizacije, ali su zauzeli stav da sindikati neće biti dio radnih skupina, na što će SKP-a i nadalje ustrajati zauzimajući stav da se omogući način suradnje obzirom da je zajednički interes i cilj unaprijediti organizaciju i struku.

Na sastanku smo ujedno iskazali naše ogorčenje što je legalno izabranom sindikalnom povjereniku SKP-a, gospodinu Perici Biočić, bilo onemogućeno da sudjeluje na ovom inicijalnom sastanku sa predstavnicima MUP-a, čime su od strane rukovoditelja njegove ustrojstvene jedinice, što je posebice naglašeno tijekom održavanja sastanka, grubo narušena prava iz odredbi čl. 91 Kolektivnog ugovora u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, njega kao sindikalnog povjerenika (podsjećamo da je funkcija sindikalnog povjerenika okosnica sindikalnog djelovanja), što se nedvojbeno može protumačiti sprječavanjem sindikalnog djelovanja. Želimo jasno i na ovaj način artikulirati da nećemo dozvoliti takvo ponašanje rukovoditelja prema našim sindikalnim povjerenicima ili drugim članovima SKP-a, zbog čega ćemo od čelništva MUP-a zatražiti dodatno obrazloženje neodgodivosti radnih zadaća koje je taj dana dobio Perica Biočić u svojoj ustrojstvenoj jedinici, a razmatramo i mogućnost poduzimanja drugih zakonom predviđenih mjera, a u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada koja je ratificirana od strane RH, kako bismo se zaštitili od ovakvog ponašanja pojedinih rukovoditelja u MUP-u.

Želimo također naglasiti da smatramo kako je sastanak protekao u korektnom odnosu, te smo iskreno mišljenja da će se takva suradnja i dalje nastaviti u konstruktivnom tonu, a sve u cilju zaštite digniteta policije.