skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

999292
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
347
575
3218
9135
22475
999292

Visitors Counter

Novosti

NAKARADNI PRIJEDLOG IZMJENE PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ZA GRAĐANSKO ODIJELO

Poštovani kolegice i kolege,

dana 15.11.2019. godine Sindikat kriminalističke policije poslao je pod brojem SKP-I-02-11/2019 prijedlog za izmjenama i dopunama Uredbe o izgledu odora policijskih službenika MUP-a koja je u svojim trenutno važećim odredbama diskriminirajuća prema kriminalističkoj policiji. Na žalost i navedeni konstruktivni, nužni i realni prijedlog SKP-a, kao i mnogi dosada, naišao je na zid šutnje i ignoriranja.

Ono što nas je zabrinulo i razočaralo više od samog ignoriranja je navodna najava novog još više diskriminirajućeg prijedloga izmjene Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika za građansko odijelu (u daljnjem tekstu Pravilnik) o čemu su nas izvijestili naši članovi, zbog čega se ponovno obraćamo minsitru, a koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

SKP SE PRIKLJUČIO KOORDINACIJI POLICIJSKIH SINDIKATA U TRAŽENJU PRIJEMA KOD PREMIJERA

Poštovani članovi SKP, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

ponajviše ponukani višegodišnjim ignoriranjem poslodavca prema većini prijedloga SKP -a za rješenje gorućih problema koje terete rad kriminalističke policije i policije u cijelini , predsjedništvo Sindikata kriminalističke policije odlučilo se pridružiti koordinaciji "diskriminiranih" policijskih sindikata, te uputilo prijedlog za prijem kod premijera, kojim bi se prekinula sindikalna cenzura, te konačno pokrenulo riješavanje glavnih problema policijske struke, počevši od podplaćenosti policajca i izostanku kazneno pravne zaštite policajca.

Kriminalistička policija i policija u cjelini imaju privilegiju da prije svega služe i odgovorni su građanima RH i ta služba što se tiče našeg sindikata je ultimativna i neupitna. Prosvjedi, štrajk i druge sindikalne akcije predviđene zakonom, su najradikalnije aktivnosti sindikata koje slijede na samom kraju procesa ukoliko se ne nađe riješenje za uspostavu/obnovu međusobog dijaloga poslodavca i sindikata, ali iste ne smiju nikako utjecati na osijećaj sigurnosti hrvatskog građanina. Želimo JASNO naglasiti kako podržavamo ovu incijativu svjesni opasnosti da se ista kroz aktualni kontekst događanja na široj sindikalnoj sceni pokuša izpolitizirati, protiv čega ćemo se svim snagama boriti te unaprijed otklanjamo takve imputacije.

Napominjemo i podsjećamo Vas kako cjelokupna inicijativa koordinacije policijskih sindikata, kao i sam zajednički nastup policijskih sindikata različitih profila, bez Vaše podrške i razumijevanja nema perspektivu. Sindikat kriminalističke policije će se i dalje kao što je to činio od svog osnutka, zalagati za ujedinjvanje sindikalne policijske scene bez iznimke.

Link na zajednički dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

PODRŠKA ŠTRAJKU PROSVJETNIH RADNIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti ,
 
iako svjesni da ćemo iznošenjem našeg stava u vezi štrajka prosvjetnih radnika teško izbjeći dnevno politički kontekst, ozbiljnost i važnost aktualnih događanja traži  stav i rekaciju svih društvenih aktera pa i Sindikata kriminalističke policije kao odgovorne i profesionalne strukovne institucije. Podrškom prosvjetarima nikako ne želimo negirati ili umanjivati postojanje istovjetnih problema u našem dvorištu, ali ovim kratkim proglasom prioritetno se želimo pozvati na zaboravljenu i prostituiranu SOLIDARNOST koju ovom prilikom iskreno želimo izraziti. Obrazovanje je temelj i ishodišna točka izgradnje i razvoja svih segmenata zdravog društva, od čega nije izuzeta niti POLICIJA. Uvjerenja smo da učitelji, profesori, prosvjetni radnici štrajkom kao legitimnim sredstvom sa svim specifičnostima njihove struke a to je prenošenja znanja, daju važnu LEKCIJU hrvatskom društvu - kako se boriti za  pravedno normirano i civilizirano društvo suprotstavljeno trenutnoj vladavini nakaradno normiranih društevnih "vrednota". 
 
Nama preostaje da zajedno sa brojnim policijskim sidnikatima tek savladamo gradivo JEDINSTVA koje je nužan preduvijet za provođenje zakonom previđenih akcija uključujući i štrajk.   
 
U Vašoj službi 
 
Sindikat kriminalističke policije  
 
 

ODORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

u odredbama važeće Uredbe o izgledu odora policijskih službenika u glavi pod brojem 3.11. DIJELOVI POLICIJSKE ODORE KOJE ZADUŽUJU POLICIJSKI SLUŽBENICI KOJI OBAVLJAJU POSLOVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE I CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ« , a koja se između ostalih odnose i na kriminalističku policiju:

- nejasno je predviđena mogućnost zaduženja svečane odore za policijske službenike kriminalističke policije, odnonso da li su predviđeni dijelovi svečane odore koji ukazuju na pripadnost kriminalističkoj policiji,

-nije predviđeno zaduženje svih nužnih operativnih dijelova odore dizajniranih primjereno (kvalitetom i izgledom) poslovima kriminalističke policije,

-nije predviđeno da se na dijelovima odore namijenjenim policijskim službenicima kriminalističke policije nalazi natpis „KRIMINALISTIČKA POLICIJA“ odnosno grb kriminalističke policije ili natpis pojedine UJ unutar kriminalističke policije (izuzev prsluka PNUSKOK-a).

Obzirom na navedeno, jasno je kako postoji diskriminacija, odnosno zanemarenost roda kriminalističke policije u važećoj Uredbi, kao i neprimjerena nabacanost i površnost odredbi članka 29. i 30., a koja uzrokuje i objektivne probleme i ugroze u svakodnevnom poslu i postupanju policijskog službenika kriminalističke policije, te slabu vidljivost identiteta kriminalističke policije, stoga predlažemo da se hitno pristupi nadopuni ove uredbe kojom bi se jasno predvidjelo da policijski službenik kriminalističke policije obzirom na svoje radno mjesto može zadužiti:

- SVEČANU ODORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE (NOVU) ILI SVEČANU ODORU S DJELOVIMA ODORE KOJI UKAZUJU NA PRIPADNOST KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI,

- OPERATIVNI KOMPLET KRIMINALISTIČKE POLICIJE,

- RADNI KOMPLET KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

Držimo da bi se ovim malim, ali značajnim izmjenama doprinijelo vraćanju digniteta, izgubljenog osjećaja pripadnosti i toliko potrebne prepoznatljivosti i identiteta kriminalističke policije, odnosno ustrojstvenih jedinica unutar kriminalističke policije, a što je najvažnije bitno bi doprinijela povećanju sigurnosti prilikom postupanja policijskih službenika kriminalističke policije.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Sindikat kriminalističke policije zahtjeva ukidanje stare Uredbe o policijskim zvanjima, te traži donošenje nove u kojoj ne bi trebalo biti mjesta za polaganje ispita za policijska zvanja

Poštovani članovi SKP-a, cijenjene kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

lošoj slici hrvatske policije kako izvana tako i iznutra, najviše je doprinijelo višegodišnje netransparentno kadroviranje kojem je jedan od glavnih kriterija i dalje podobnost i poslušnost, a ne stručnost i profesionalnost. Štetne posljedice imaju svoj trenutni aspekt vidljiv svakodnevno kroz razne događaje koji u javnosti stvaraju negativnu percepciju policije u cjelini i dugoročan aspekt koji se ogleda u trajnom narušavanju sustava. Upravo kao jedan od važnih alata kojim se na žalost nastavlja graditi ovakav „nakaradni“ karijeristički policijski sustav umjesto onog karijernog za kojeg se od početka zalažemo, važeća je Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja. Obzirom na brojne nedostatke navedene uredbe ista je izuzetno pogodna za zlouporabu poslodavca, koja zlouporaba, zahvaljujući istoj „ostaje“ u zoni zakonitosti. Stoga Sindikat kriminalističke policije, bez ikakve zadrške zahtjeva da se bez odgode, pristupi ukidanju sporne Uredbe te izradi nove koja će osigurati transparentno karijerno napredovanje sukladno pravilima policijske struke.

Link na naš dopis

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke Policije

PROTEST FRANCUSKIH POLICAJACA

Poštovane kolegice i kolege,

ne možemo ne podržati akciju kolega u Francuskoj iz koje i mi kao predstavnici djela hrvatske policije možemo puno naučiti.

JEDINSTVENI, SOLIDARNI, BROJNI i DOSTOJANSTVENI.

Bravo za francuske kolege.

Sindikat kriminaističke policije

https://www.euronews.com/2019/10/02/thousands-of-french-police-protest-for-better-working-conditions-and-answer-to-high-suicid

Obezvrijeđenost radnog mjesta administrativnog tajnika – tajnice

Poštovani članovi SKP-a, cijenjene kolegice i kolege,

nastavno na dopise drugih policijskih sindikata, potaknuti učestalim upitima ali i opservacijama našeg članstva u vezi obezvrijeđenosti radnog mjesta administrativnog tajnika – tajnice, SKP zahtjeva od MUP-a da se prioritetno i žurno posveti rješavanju problema potplaćenosti navedenog radnog mjesta, kao što je to učinjeno u Ministarstvu pravosuđa. Nedopustivo je da se koeficijent za radno mjesto administrativnog tajnika - tajnicu „smrznuo“ na sramotnih 0,8240 bez ikakvih dodataka.

U Vašoj službi

Link na naš dopis

OSVRT SKP-a NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

dana 04.07.2019. godine na 12. sjednici 9. saziva Hrvatskog sabora zaključena je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim poslovima i ovlastima u drugom čitanju, predlagateljice Vlade Republike Hrvatske. S tim u svezi u prilogu ove objave možete pročitati osvrt Sindikata kriminalističke policije na novine u Zakonu u vezi kojih moramo naglasiti da nakon dužeg vremena svjedočimo određenim pozitivnim pomacima u donošenju normi kojima se uređuje i normira policijski posao u cijelosti u smislu provođenja zakonom propisanih ovlasti.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

SKP je od svog osnutka, do sada na žalost usamljeno, ukazivao na gotovo potpuni izostanak kazneno-pravne zaštite policijskih službenika koji su opravdano i zakonito primijenili sredstva prisile, o čemu smo pisali u našim brojnim dopisima. Vjerujemo da ne treba posebno napominjati kakve sve teške i dalekosežne posljedice za službu i građane može imati ovakva praksa. Na žalost još uvijek svjedočimo u više aktualnih slučajeva, kaznenom progonu policijskih službenika koji su prilikom obavljanja službe pravilno, zakonito i opravdano uporabili sredstva prisile, tako da se može konstatirati kako je stanje po tom pitanju i dalje alarmantno i da je žurno potrebno pristupiti izmjenama i dopunama važećih zakona, kako bi se stvorio učinkovitiji pravni okvir za zaštitu policijskih službenika.

S obzirom da su se nadležna ministarstva, kao i vlada RH, do sada uporno oglušivali na zahtjeve SKP, inicijativa Strukovne udruge kriminalista u sklopu koje je održan okrugli stol na temu “Kazneno-pravna zaštita policijskih službenika“, više je nego potrebna i dobrodošla te ju kao takvu SKP pozdravlja i podržava. Posebno nam je drago što zaključci okruglog stola prate većinu do sada iznesenih prijedloga SKP-a, poglavito prijedlog što žurnije izmjene i dopune važećeg Kaznenog zakona u koji je potrebno unijeti odredbu o isključenju protupravnosti u slučaju zakonite uporabe sredstava prisile, kao što je to bilo propisano u članku 32. starog Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97).

U prilogu objave možete pronaći poveznicu prema objavi vijesti o okruglom stolu Strukovne udruge kriminalista na stranici MUP-a ,a obzirom da je vijest o okruglom stolu prenesena na službenim stranicama našeg ministarstva, možemo se samo nadati da to i znači kako je MUP konačno prihvatio postojanje ovog problema, te da će ga u što kraćem vremenskom roku prioritetno pristupiti rješavanju istog.

https://mup.gov.hr/vijesti/strukovna-udruga-kriminalista-odrzala-okrugli-stol-na-temu-kazneno-pravna-zastita-policijskih-sluzbenika/283404

 

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Inicijativa za poboljšanje Zakona o hrvatskim braniteljima

Cijenjeni članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege, hrvatski branitelji i zainteresirana javnosti, od strane našeg kolege i hrvatskog branitelja dostavljena nam je Inicijativa za hitnu izmjenu i poboljšanje provedbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata članovima njihovih obitelji, koju Vam prenosimo i koju u potpunosti podržavamo.

Smatramo da hrvatski branitelji moraju biti jednakopravni s drugim građanima tako da mogu zatražiti izračun i jasno saznati kolika će im biti starosna mirovina po ZHBDR, te da svi hrvatski branitelji i ostali građani RH mogu i raditi puno radno vrijeme i primati mirovinu, kao i ostali građani u većini država članica EU, čime bi se uvelike suzbila siva ekonomija i smanjila potreba za migrantskom radnom snagom.

 

Link na inicijativu

Inicijativa cijeli dokument

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Potkategorije