skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

1119680
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
38
277
315
15017
23642
1119680

Visitors Counter

Djelovanje sindikata

SKP TRAŽI TRANSPARENTNO OCJENJIVANJE I IZMJENE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, 


sve dok se i dalje od strane rukovoditelja prakticira netransparentno ocjenjivanje biti ćemo uporni te inzistirati na izgrađivanju pravednijeg sustava ocjenjivanja, preduvjet kojeg su izmjene važećeg Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika, te potom i poštivanje navedenog Pravilnika prilikom ocjenjivanja od strane rukovoditelja.

Nažalost, usprkos tome što od osnutka SKP-a ukazujemo različitim rukovodnim rotacijama na ovaj problem, veliki broj rukovoditelja na svim razinama i dalje ne poštuje trenutno važeći Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika, već ga godinama krše i brojne ocjene donose po vlastitom diskrecionom mišljenju ocjenjujući "podobnost", što je profesionalno potpuno neprihvatljivo i za svaku osudu.

S tim u vezi, a nakon zaprimljenog odgovora na naše ranije primjedbe o provedbi Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika, iz kojeg se iščitava da odgovorni u MUP-u ne namjeravaju poduzeti nikakve mjere prema takovim rukovoditeljima koji su prekršili ne samo odredbe važećeg Pravilnika, nego i zakonske propise (članak 81. Zakona o policiji), primorani smo još Glavnom ravnatelju policije, g. Marku Srdareviću, ukazati na konkretne probleme po ovom pitanju, a naš dopis, kao i odgovor Glavnog ravnatelja policije, u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

Odgovor Glavnog ravnatelja policije

ODGOVOR SKP-a GLAVNOM DRŽAVNOM ODVJETNIKU U VEZI PREISPITIVANJA ODNOSA DORH - MUP

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

nažalost problemi odnosa na relaciji DORH-MUP najviše se reflektiraju na rad neposrednih izvršitelja - policijskih službenika, te im postaju sve veći teret u njihovom radu, stoga bez namjere daljnjeg polemiziranja oko ove važne teme, Sindikat kriminalističke policije se kroz još jedno pismo morao osvrnuti, te ukazati Glavnom državnom odvjetniku, gospodinu Dinku Cvitanu na zbiljnost zabrinjavajuće lošeg odnosa između DORH-a i MUP-a kojem svjedočimo već dulji niz godina, a koji bi se itekako trebao ticati respektabilne institucije kojoj je na čelu. Pismo SKP-a u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objava.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

 

Link na naš dopis

KRŠENJE PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

Sindikat kriminalističke policije zaprimio je više obavjesti članova kojima se ukazuje na kršenja Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika od strane pojedinih rukovoditelja. U tom smislu obratili smo se ministru i nadležnim službama sa zahtjevom da se izvrše provjere zaprimljenih navoda. Zahtjev SKP-a u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi


Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

REORGANIZACIJA POLICIJSKIH UPRAVA - ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE 5 POLICIJSKIH SINDIKATA U VEZI ODRŽANOG SASTANKA S GLAVNIM RAVNATELJEM POLICIJE

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je 27. 02. 2016. godine u službenim prostorijama ravnateljstva policije u Ilici 335. u Zagrebu održan sastanak glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića s predstavnicima sindikata i to: Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, Nezavisnog sindikata policijskih službenika i namještenika RH, Općeg sindikata MUP-a, Sindikata kriminalističke policije i Sindikata policijskih službenika.Sastanak je sazvan na inicijativu glavnog ravnatelja policije gosp. Marka Srdarevića u cilju upoznavanja predstavnika sindikata sa planiranom reorganizacijom policijskih uprava. Zajedničko priopćenje 5 sindikata možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije .

Link na priopćenje sindikata

SKP TRAŽI HITNO PREISPITIVANJE ODNOSA NA RELACIJI DORH -MUP !!!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

predstavnici Sindikata kriminalističke policije, na sastanku koji je održan 23.12.2016. u sjedištu MUP-a između ministra i glavnog ravnatelja policije s jedne strane,te predstavnika policijskih sindikata sa druge strane, kao jedan od glavnih problema koji trenutno opterećuje kriminalističku policiju apostrofirali su zabrinjavajuće loš odnos između DORH-a i MUP-a. SKP je jedini do sada argumentirano ukazivao na navedeni problem od svog osnutka, međutim, u svakodnevnom radu svjedoci smo da do sada nije došlo do nekih pozitivnih pomaka po ovom pitanju. Svjesni smo činjenice da do takve niske razine odnosa nije došlo preko noći, već je rezultat višegodišnjeg, obostranog negiranja postojanja navedenog problema, te time i izbjegavanja njegovog rješavanja, što, na žalost, uz lošu komunikaciju sa strane DORH-a, proizlazi i iz nesigurnosti, straha i pasivnog stava policijskog rukovodstva, pa čak i nekompetentnosti u nekim slučajevima.

Opširnije...

REAKCIJA SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE NA NEUTEMELJENE IZJAVE MINISTRA UNUTARNJIH POSLOVA U VEZI PREKORAČENJA POLICIJSKIH OVLASTI

Poštovane kolegice i kolege, zainteresirana javnosti,

kako bi se osiguralo pravo policijskih službenika na pravičan disciplinski postupak, te kako bi se spriječilo moguće daljnje medijsko stigmatiziranje časnog policijskog poziva kojemu nerijetko svjedočimo, Sindikat kriminalističke policije reagirao je na ishitrenu izjavu ministra unutarnjih poslova, g. Vlahe Orepića u vezi u ovom trenutku nepotvrđenih prekoračenja policijskih ovlasti u postupanju prema migrantima koje su prijavljene od strane nevladinih udruga, a koja izjava je prenesena u više elektroničkih medija. Dopis Sindikata kriminalističke policije, naslovljen na ministra unutarnjih poslova, g. Vlahe Orepića, u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

ADMINISTRATIVNO RASTEREĆENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

u prilogu ove objave možete pročitati dopis kojeg smo današnjeg dana poslali odgovornim osobama u MUP-u, a u kojem smo istaknuli problem prekomjerne papirologije s kojom se policijski službenici moraju baviti u svom svakodnevnom radu, a koja uvelike otežava provođenje kriminalističkih istraživanja kaznenih djela i prekršaja te svih ostalih policijskih poslova, te smo stoga zatražili da se hitno osnuje radna skupina unutar MUP-a čija bi zadaća bila administrativno rasterećenje policijskih službenika.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije.

SKP-I-02-02-2017 Administrativno rasterećenje pol službenika - dopisSKP-I-02-02-2017 Administrativno rasterećenje pol službenika - dopis

 

INSPEKCIJSKI NADZOR U MUP-u ZBOG KRŠENJA PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

ponovno smo se uvjerili kako po pitanju kršenja pojedinih odredbi iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ne postoji nikakva stvarna volja za suradnju odgovornih osoba u MUP-u sa Sindikatom kriminalističke policije, zbog čega smo bili primorani od Ministarstva uprave zatražiti provođenje inspekcijskog nadzora u MUP-u.

Naime, iako smo probleme policijskih službenika, kojima je rukovoditelj jedne ustrojstvene jedinice u sklopu Ravnateljstva policije uskratio pravo na korištenje godišnjih odmora za određene mjesece u prošloj i ovoj godini, pokušali u više navrata riješiti unutar našeg Ministarstva, na žalost, sukladno ustaljenoj lošoj praksi zaprimili smo dopis Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a u kojem se navodi da se policijski službenici koji smatraju da im je povrijeđeno pravo koje se odnosi na vrijeme korištenja godišnjeg odmora upućuju da zatraže zaštitu svojih prava sukladno pozitivnim propisima, odnosno općim i posebnim propisima koji reguliraju navedenu materiju.

Opširnije...

ODGOVOR MUP-a U VEZI NABAVE GRAĐANSKIH ODIJELA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da smo u vezi našeg dopisa, kojim smo zatražili hitno sređivanje trenutno lošeg stanja oko nabave građanskih odijela, zaprimili odgovor MUP-a u kojem se navodi da će nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva pokrenuti proceduru izrade novog Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građanska odijela, a navedeni dopis MUP-a u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

Opširnije...

ZAJEDNIČKO PRIOPĆENJE 5 POLICIJSKIH SINDIKATA U VEZI ODRŽANOG SASTANKA S MINISTROM UNUTARNJIH POSLOVA

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije, kolegice i kolege, 
 
obavještavamo Vas da je 23. 12. 2016. godine s početkom u 9,30 sati u Kabinetu ministra po prvi puta održan sastanak ministra unutarnjih poslova gosp. Vlahe Orepića s predstavnicima sindikata i to: Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH, Nezavisnog sindikata policijskih službenika i namještenika RH, Općeg sindikata MUP-a, Sindikata kriminalističke policije, Sindikata policijskih službenika i Sindikata službenika MUP-a, izvješće s kojeg možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave. Iako na spomenutom sastanku nisu sudjelovali predstavnici reprezentativnih sindikata (SPH, NSD MUP-a i SDLSN) s kojima je na žalost održan zaseban sastanak, ipak s posebnim zadovoljstvom ističemo kako je ovo prvi puta da pet policijskih sindikata potpisuje zajedničko priopćenje što je, nadamo se, samo početak pozitivnih promjena na razjedinjenoj sindikalnoj sceni u MUP-u. 
 
U Vašoj službi 
 
Sindikat kriminalističke policije
 

Sastanak glavnog ravnatelja policije i predstavnika sindikata


Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas kako je dana 14.12.2016. godine s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Ravnateljstva policije u Ilici 335, Zagreb, na inicijativu glavnog ravnatelja policije g. Marka Srdarevića, održan sastanak s predstavnicima NACIONALNOG SINDIKATA POLICIJE MUP-a RH, OPĆEG SINDIKATA MUP-a, SINDIKATA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, SINDIKATA SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA i SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

Opširnije...

NAJAVA PREUSTROJA PNUSKOK-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege ,

obzirom da je na internetskoj stranici MUP-a RH dana 08.12.2016. iznenada objavljeno kako je Ravnateljstvo policije započelo s aktivnostima vezanim za reorganizaciju Uprave kriminalističke policije, prvi korak kojeg bi trebao biti preustroj i jačanje kapaciteta Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK-a), Sindikat kriminalističke policije je od ministra zatražio pojašnjenje načelno iznesenih stavova.

Opširnije...

JAVNI POZIV SVIM SINDIKATIMA UNUTAR MUP-a RH U VEZI PRAVNE ZAŠTITE POL. SLUŽBENIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije dana 30.11.2016. g., ozbiljno zabrinut nedovoljnom pravnom zaštitom policijskih službenika te razočaran inertnošću MUP-a RH po tom pitanju, uputio javni poziv svim sindikatima koji djeluju unutar MUP-a za suradnju na rješavanju uočenog problema jer smatramo kako samo zajedničkim nastupom i organiziranjem sindikalnih akcija možemo natjerati nadležna ministarstva da ozbiljno pristupe rješavanju ovog problema, odnosno da se stvari konačno pokrenu s mrtve točke te izmjenama i dopunama važećih zakona što žurnije stvori učinkovitiji pravni okvir za zaštitu policijskih službenika. S obzirom na težinu problema, uistinu se nadamo da ćemo u ovom slučaju pokazati zajedništvo, a naš dopis možete u cijelosti pročitati u prilogu.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Link na dopis sindikatima poziv na suradnju

Link na dopis HINA

POZIV SVIMA NA POTPISIVANJE PETICIJE KOJU JE POKRENUO SPS!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

općepoznata je činjenica da se policijski službenici nalaze na dnu društvene ljestvice kada su u pitanju primanja te je stoga za Sindikat kriminalističke policije apsolutno neprihvatljivo bilo kakvo daljnje zadiranje u njihova materijalna prava, posebice u trenutku kada se u RH bilježe pozitivni ekonomski trendovi.

Opširnije...

SKP OD MINISTRA ZAHTJEVA DA SE POD HITNO RIJEŠE PROBLEMI NABAVE CIVILNIH ODJELA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

problemi nabave civilnih odjela koji se kontinuirano, kroz više proteklih godina pojavljuju, samo potvrđuju naše konstatacije o maćehinski neprimjerenom odnosu MUP-a prema poslu kojeg obavlja kriminalistička policija, ali i prema samim pripadnicima kriminalističke policije, zbog čega smo od ministra još jednom zatražili da cjelokupni sastav kriminalističke policije obavijesti kada će Ministarstvo poduzeti i koje mjere u cilju rješavanja uočenih problema koji se godinama gomilaju, a koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi

SKP

Link na naš dopis

REORGANIZACIJA MUP-a – GDJE ĆE SE I NA KOME ŠTEDJETI?

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

budući opravdano strepimo da bi određenom broju policijskih službenika, nakon sramotne i diskriminirajuće Uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika od 28.04.2016., plaća mogla biti ponovno smanjena poslije novog preustroja MUP-a, Sindikat kriminalističke policije još je jednom, zabrinut zbog toga što i novo rukovodstvo nastavlja sa taktikom skrivanja i zavaravanja, zatražio od Ministarstva informaciju na kojim se to točno stavkama planiraju ostvariti uštede unutar sustava, a navedeni dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Naš dopis

Odgovor MUP-a

 

DOPIS SKP-a MINISTRU U VEZI GORUĆIH PROBLEMA KRIM POLICIJE


Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

nerješavanje i dodatno gomilanje problema u našem Ministarstvu primoralo nas je da se ponovno obratimo novoizabranom ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću i drugim odgovornim osobama u MUP-u te im još jednom ukažemo na goruće probleme koji uvelike opterećuju struku i policijske službenike

Opširnije...

PARLAMENTARNI IZBORI 2016. G. - SKP ZAHTJEVA ZAŠTITU NEOVISNOSTI I PROFESIONALNOSTI POLICIJE

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

ususret skorim parlamentarnim izborima osjećamo dužnost da još jednom čelništvu MUP-a ukažemo na gotovo neodrživo stanje u ministarstvu uzrokovano nedopustivim političkim utjecajima na organizaciju, kadroviranje i rad policije koji je izazvao zabrinjavajuću pasivizaciju i zastoja u određenim razinama našeg ministarstva. Naš dopis naslovljen na tehničkog ministra unutarnjih poslova g. Vlahu Orepića u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi

SKP

Link na dopis SKP-a

KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA!

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

iako smo odgovornim osobama u MUP-u već skrenuli pozornost na problem nedovoljne kazneno-prave zaštite policijskih službenika te oštro osudili dosadašnju tromost, neodlučnost i neučinkovitost Ministarstva unutarnjih poslova po tom pitanju, navedeno, na žalost, nije naišlo na željeni odjek u našem Ministarstvu, zbog čega smo se, nakon prikupljanja novih skandaloznih činjenica u vezi ove problematike, ponovno obratili odgovornim osobama u MUP-u te zatražili da se konačno stvori učinkovitiji pravni okvir za zaštitu policijskih službenika. Naš novi dopis i pripadajuće priloge možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave. 

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

1. Promemorija 

2. Dopis SKP-a, kaznenopravna zaštita

3. Odgovor MUP-a predmet Zahtjev za pristup informacijama

4. Odgovor MUP-a predmet Kaznenopravna zaštita

 

DEPOLITIZACIJA POLICIJE

Poštovani članovi SKP-a

Sindikat kriminalističke policije zahtijeva od tehničkog ministra unutarnjih poslova, g. Vlahe Orepića da se iznađe način da se nastavi sa procesom reorganizacije MUP-a, ali u kojem glavnu riječ više neće imati politika, već isključivo policijska struka i praksa, s čim u vezi tražimo izmjenu važećih zakona prema kojima se reorganizacija MUP-a ne bi provodila političkim odlukama kroz donošenje uredbi o unutarnjem ustrojstvu, već isključivo profesionalnim odlukama na razini Ravnateljstva policije.

U Vašoj službi

SKP

Link na naš dopis