skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

1119707
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
65
277
342
15044
23642
1119707

Visitors Counter

Djelovanje sindikata

SINDIKAT KRIMINALISTIČKE POLICIJE TRAŽI KAZNENO-PRAVNU ZAŠTITU ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE KOJI SU ZAKONITO PRIMIJENILI SREDSTVA PRISILE

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,
 
potaknuti aktualnim i konkretnim slučajevima s kojim se suočavaju naši kolege, s ciljem ukazivanja na ozbiljnost uočenog problema, Sindikat kriminalističke policije je uputio dopis naslovljen na ministra unutarnjih poslova, gospodina Ranka Ostojića, kojim se još jednom skreće pozornost na gotovo potpuni izostanak kazneno-pravne zaštite policijskih službenika u slučajevima zakonite uporabe sredstava prisile nad počiniteljem prekršaja ili kaznenog djela, te traži hitno očitovanje po tom pitanju. 
 

ODGOVORNOST ZA POVREDU SLUŽBENE DUŽNOSTI ?

Poštovano članstvo i zainteresirana javnosti, 
 
potaknuti s više medijskih napisa kao i obavijestima naših članova, moramo još jednom ponoviti jasan i nedvojben stav SKP-koji se zalaže za korištenje službenih vozila sukladno pravilniku, te ODGOVARAJUĆE sankcioniranje svakog utvrđenog nenamjenskog korištenja službenih vozila. Međutim niz slučajeva u zadnje vrijeme zaključno sa priloženim, nam ukazuje kako je opet na djelu, nedopustiva instrumentalizacija policije u dnevno političke svrhe, koja se očigledno ostvaruje kroz  svojevrsnu "zakonitu zlouporabu" diskrecijskog prava rukovoditelja koje proističe iz nepotpune i nejasne zakonske regulative koja navodi vrste povreda službene dužnosti kao i odgovarajućih sankcija. S ciljem rješavanja navedene nepravilnosti, Sindikat kriminalističke policije obratio se ministru unutarnjih poslova, g. Ranku Ostojiću, koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta.  
 
 

SKP TRAŽI POBOLJŠANJE STATUSA SLUŽBENIKA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovano članstvo i zainteresirana javnosti, 
 
sam naziv našeg sindikata - Sindikat kriminalističke policije, jasno ukazuje na glavne razloge nastanka sindikata, podsjećamo radi se o višegodišnjem devastiranju kriminalističke policije, kako kroz radne uvjete tako i kroz materijalna prava koja pripadaju kriminalističkim službenicima za njihov častan i mukotrpan rad, što je sve zajedno utjecalo i na srozavanje ugleda kriminalističke policije, kako unutar našeg Ministarstva, tako i u percepciji drugih državnih institucija te samih građana. Stoga želimo još jednom jasno naglasiti kako ćemo ustrajati na opetovanom traženju da se napokon pristupi rješenju problema koji narušavaju ugled i uvelike opterećuju kriminalističku policiju, te je time sprečavaju u njezinom uspješnom funkcioniranju, sve dok nas kroz poduzimanje konkretnih mjera čelništvo MUP-a ne uvjeri da je ozbiljno zainteresirano za rješavanje iznesenih problema kriminalističke policije kao i statusa koji kriminalistička policija zaslužuje. Dopis SKP-a naslovljen na ministra g. Ranka Ostojića možete pročitati u cijelosti u prilogu ovog posta.  
 
 

SUMNJA NA POČINJENU NEPRAVILNOST U KORIŠTENJU EU SREDSTAVA IZ IPA PROGRAMA

Poštovano članstvo SKP-a i zainteresirana javnosti,

s obzirom na to da je Ministarstvo unutarnjih poslova najprije iskazalo potrebu za nabavom uređaja za snimanje ispitivanja osumnjičenika, a da kasnije velik broj tih istih uređaja nije u funkciji zbog naprasnog i štetnog mijenjanja Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, na što smo kao sindikat u više navrata i prigoda upozoravali, Sindikat kriminalističke policije, u konkretnom slučaju, sumnja na počinjenu nepravilnost u korištenju EU sredstava iz IPA programa zbog čega je nadležnom tijelu unutar AFCOS sustava dostavljena priložena prijava na daljnje postupanje.

Naš dopis možete pročitati na poveznici

Poštovano članstvo SKP-a i zainteresirana javnosti,

Poštovano članstvo SKP-a i zainteresirana javnosti,


uz uvažavanje izvanrednosti i iznimnosti aktualnih događaja vezanih i proizašlih iz eskalirajuće migrantske krize u Republici Hrvatskoj, SKP drži sramotnim, neozbiljnim, ugrožavajućim i profesionalno nedopustivim, propust protuzakonitog upućivanja 36 hrvatskih policajaca na teritorij Republike Mađarske suprotno međunarodnom pravu i ugovorima i uz nepostojanje bilateralnih dogovora primjerenih aktualnoj situaciji.

Stava smo, kako su u ovom događaju u zakonski dvojbenu i profesionalno i osobno izuzetno neugodnu situaciju, dovedeni i izloženi prije svega naši kolegice i kolege policajci kojima je naloženo sporno postupanje, čime se uvelike naštetilo međunarodnom ugledu hrvatske policije.

Zbog svega navedenog SKP kao strukovni policijski sindikat najoštrije prosvjeduje, te će od ministra unutarnjih poslova g. Ranka Ostojića, kao ministra, ali i čelne osobe ustrojenog kriznog stožera, zatražiti da se po žurnom postupku detaljno istraži cijeli slučaj i utvrdi subjektivna, ali i objektivna odgovornost nadležnih rukovoditelja u zapovjednoj vertikali.

 Naš dopis možete pročitati na poveznici

APEL SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE POVODOM IZBJEGLIČKE KRIZE

S ciljem zaštite naših kolegica i kolega i profesionalnosti policijskog postupanja, molimo sve naše članstvo, ali i sve druge naše kolegice i kolege, posebice one koji svoju službenu zadaću obavljaju ili su upućeni na područje policijskih uprava preko kojih je uspostavljen tzv. "humanitarni koridor" ili na području kojih su formirani izbjeglički centri da nam se slobodno obrate i obavijeste nas ukoliko uoče:

- bilo kakvu protuzakonitost ili nepravilnost prilikom nalaganja postupanja,
- probleme glede nužnih materijalnih potraživanja (oprema, odora, smještaj, prehrana i dr...),
- kršenje radnih prava zajamčenih kolektivnim ugovorom (terenski dodaci, odmor, plaćanje prekovremenih sati i dr ...),
- opažanja za potrebom pružanja bilo kakvog drugog oblika pomoći.

Sindikat kriminalističke policije će nastojati, temeljem Vaših dojava, sukladno svojim mogućnostima, što žurnije doprinijeti rješenju uočenih problema.

PODSJEĆAMO, NAŠA ADRESA E POŠTE JE: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Predsjedništvo SKP-a

Utvrđivanje odgovornosti u vezi upućivanja 36 pripadnika hrvatske policije na teritorij Republike Mađarske

Sindikat kriminalističke policije, kao i veći dio hrvatske javnosti, s nevjericom i zaprepaštenjem primio je jučerašnju vijest koju su prenijeli brojni hrvatski mediji o velikom incidentu s Mađarskom u koji su bili uključeni hrvatski policajci, a koji su u petak 18.09.2015. godine, dok su provodili mjere osiguranja u vlaku s migrantima, bili "zadržani na mađarskoj granici i popisani" jer su time prekršili međunarodne propise.

Opširnije...

SUDBINA UJ "VALBANDON" ?!

Sindikat kriminalističke policije zaprimio je odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale o budućim planovima za UJ "Valbandon", iz kojega se iščitava da je navedeni kamp do sada bio "nezakonit", tj. bio je u funkciji iako nije udovoljavao minimumu uvjeta propisanih Pravilnikom  o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (NN 49/08, 45/09, 94/13, 11/14 i 49/15), te će se tek  kroz prostorni plan Istarske županije, čije su izmjene i dopune u tijeku, omogućiti ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju i uređenje sadržaja kampa. Pozdravljamo nastojanja MUP-a na ostvarivanju pretpostavki za ishođenjem potrebnih dozvola za izgradnju i uređenje kampa, iako nam nejasno i nedefinirano  ostaje dio obrazloženja koji se odnosi na čvrste objekte u sklopu UJ "Valbandon" a koji se sporadično spominje u završnoj konstataciji u dopisu: "razmatranje mogućnosti daljnjeg razvoja UJ Valbandon u cjelini". SKP će od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale zatražiti nadopunu pojašnjenja glede sudbine (budućih planova) djela UJ "Valbandon" na kojem se nalaze čvrsti objekti te će i na dalje s posebnom pozornošću pratiti daljnja postupanja MUP-a vezana uz UJ "Valbandon".
 
Odgovor 1, 2

Netransparentnost internih oglasa i javnih natječaja u MUP-u

Poštovani članovi i zainteresirana javnosti,

izvješćujemo Vas da smo u vezi naših brojnih dopisa o netransparentnim internim oglasima i javnim natječajima u našem Ministarstvu konačno zaprimili odgovor od Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, MUP-a, broj: 511-01-157-57693/1-2015, kojeg u cijelosti možete pročitati u prilogu.

Opširnije...

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata,

izvješćujemo Vas da smo zaprimili odgovor MUP-a, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, u svezi našeg mišljenja koje smo iznijeli tijekom javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga ZID ZKP-a, a koji dopis u cijelosti možete pročitati u prilogu.

S obzirom da se u navedenom dopisu navodi da se predstavnici Sindikata kriminalističke policije nisu odazvali na radni sastanak koji je održan u Ravnateljstvu policije glede razmatranja novopredloženih izmjena i dopuna ZKP-a, smatramo korisnim sve zainteresirane obavijestiti da je razlog neodazivanja bio isključivo što poziv nije uručen na prikladan način te samim tim nismo bili pravovremeno obaviješteni o održavanju navedenog radnog sastanka jer bi u protivnom predstavnici SKP-a, u cilju promicanja i zaštite interesa struke, svakako nazočili navedenom tematskom sastanku.

Dopis link

NEZADOVOLJAVAJUĆA KAZNENO PRAVNA ZAŠTITA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

SKP apelira da odgovorni u MUP-u konačno posvete pažnju kazneno pravnoj zaštiti policijskih službenika pošto većina policijskih službenika od nadležnih u MUP-u očekuje da se kreira učinkovitiji pravni okvir za zaštitu policijskih službenika, koji će omogućiti uspješniji rad i ukloniti mogućnost kaznenog progona protiv policijskih službenika u slučajevima poput zakonite uporabe sredstava prisile nad počiniteljem prekršaja ili kaznenog djela.

Stoga od MUP-a očekujemo da vrlo ozbiljno prionu poslu jer smatramo da više nema prostora za bilo kakvo daljnje odgađanje rješavanja ovog problema. SKP u potpunosti podržava konstruktivne prijedloge izmjena važeće zakonske regulative koje je odgovornim osobama u MUP-u dostavila Strukovna udruga kriminalista početkom veljače 2015. godine, a kojima se predlaže cjelovito i sveobuhvatno rješenje ove problematike.

Dopis SKP-a upućen MUP-u po pitanju navedene problematike možete u cijelosti pročitati u privitku ovog posta.

Dopis link

PRIJEDLOG SKP-a ZA TRANSPARENTNIJE KORIŠTENJE USLUŽNIH JEDINICA MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, 
 
članovi i simpatizeri SKP-a, u posljednjih nekoliko dana, u više su nam se navrata obratili s primjedbama vezanima za ostvarivanje prava na korištenje uslužnih jedinica MUP-a „Valbandon“, „Dramalj“ i „Mali Lošinj„, tijekom korištenja godišnjih odmora. S tim u svezi u privitku posta možete pročitati naš dopis upućen Upravi za materijalno financijske poslove.
 

DEPOLITIZACIJA I PROFESIONALIZACIJA POLICIJE KROZ TRANSPARENTNO KADROVIRANJE UNUTAR MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, 
 
SKP od svog osnivanja konstantno na razne načine ukazuje odgovornim osobama u MUP-u na dugogodišnji nepravedni, neujednačeni i netransparentni sustav upravljanja ljudskim potencijalima, pritom zahtijevajući transparentnost internih oglasa i javnih natječaja jer je navedeno neophodni preduvjet za depolitizaciju i profesionalizaciju cijele policijske struke. No, unatoč našim upozorenjima kako su interni oglasi i javni natječaji u većini slučajeva samo formalnost i da koincidiraju sa političkim promjenama, dok je jedan od glavnih kriterija za izbor kandidata podobnost i poslušnost, umjesto objektivnih i jedino prihvatljivih kriterija poput stručnosti, sposobnosti, odgovornosti i profesionalizma, odgovorne osobe u MUP-u do sada nisu poduzele neke aktivnosti kako bi se spriječile zlouporabe koje se do sada sustavno događaju, a niti su do današnjeg dana odgovorili na naša tri dopisa koja smo im u vezi navedene problematike uputili tijekom ove i prošle godine (ur. brojevi: SKP-I-02-37/2015., SKP-I-02-29/2015. i SKP-I-02-24/14.). Takva loša i neprihvatljiva kadrovska politika MUP-a nedvojbeno ukazuje na diskriminaciju većine policijskih službenika, odnosno onih koji su  „nesvrstani“ i koji profesionalno obavljaju svoje svakodnevne zadaće, a  koji se time očito dovode u nejednaki položaj, čime se krši njihovo zakonsko pravo na dostupnost radnih mjesta pod jednakim uvjetima, kao i zakonsko pravo na informiranost o slobodnim radnim mjestima. S ciljem upoznavanja zainteresirane javnosti o problematici kadroviranja unutar MUP-a, a zastupajući interese većine policijskih službenika, SKP je dana 27.05.2015. godine podnio zahtjev za pristup informacijama koji je uz po nama, neprihvatljivo objašnjenje, odbijen rješenjem ministra unutarnjih poslova, g. Ranka Ostojića, protiv kojeg rješenja je SKP dana 21.07.2015. g. podnio žalbu, koju u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta.
 

SPORNI NAPUTAK NAČELNIKA PU ZAGREBAČKE O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH MREŽA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,
 
SKP je čvrstog stajališta kako je nedopustivo da se selektivnim i neformalnim naputcima na razini pojedinih ustrojstvenih jedinica određene zakonske odredbe svojevoljno tumače od strane pojedinih rukovoditelja, dijelom i suprotno stavu zakonodavca, što po našem mišljenju, u konkretnom slučaju naputka o korištenju društvenih mreža, vodi i u ograničavanje Ustavom zajamčene slobode izražavanja misli koja obuhvaća i slobodu govora, koju kao i svi drugi građani, moraju imati i svi policijski službenici te drugi djelatnici MUP-a. Stoga smo, potaknuti reakcijama naših članova i drugih policijskih službenika, od ministra unutarnjih poslova g. Ranka Ostojića zatražili pojašnjenje spornog naputka načelnika PU zagrebačke, koji zahtjev u cijelosti možete pročitati u prilogu ovoga posta.  
 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UZELO U RAZMATRANJE PRIJEDLOG SKP-a GLEDE PREISPITIVANJA ZAKONSKE REGULATIVE MAKSIMALNOG TRAJANJA ISTRAŽNOG ZATVORA IZ ČL. 133. ZKP-a

Poštovani članovi SKP-a, cijenjeni kolegice i kolege,

obzirom na važnost institucije istražnog zatvora, kao alata u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, kao i aktualnost i sigurnosnu važnost problematike puštanja na slobodu, optuženika za činjenje kaznenih djela iz domene organiziranog kriminaliteta u sastavu zločinačkog udruženja, prije donošenja pravomoćne presude, drago nam je da je pomenuta incijativa SKP-a prepoznata od strane Ministarstva pravosuđa, čiji odgovor po tom pitanju u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta.

ZKP izmjena čl 133 odgovor

POPIS 30 PRAZNIH STANOVA U VLASNIŠTVU RH KOJIMA UPRAVLJA MUP I OBAVIJEST O PROCEDURI DODJELE ISTIH U NAJAM

Poštovani članovi SKP-a, cijenjene kolegice i kolege,
 
izvješćujemo Vas da je u svezi našeg upita o praznim stanovima u vlasništvu MUP-a, kao i gradovima u kojima se nalaze te kome se zainteresirani djelatnici mogu obratiti radi dodjele istih u najam, zaprimljen odgovor MUP-a, Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, u kojem su sadržani navedeni traženi podaci, a dopis u cijelosti objavljujemo u prilogu, u nadi da ćemo tim objavljenim informacijama možda pomoći nekoj obitelji da riješi svoje stambeno pitanje. Itekako svjesni brojnih nepravdi, nejednakosti i nepoštenja u našem Ministarstvu, Sindikat kriminalističke policije i na ovaj način pokušava sustav učiniti boljim, pristupačnijim i transparentnijim za obične policijske službenike, odnosno spriječiti da se u potpunosti pretvori u sinonim nečega od čega koristi i prava imaju samo odabrani-visoko pozicionirani djelatnici MUP-a.
 
 

OBAVIJEST O DATUMU ISPLATA PLAĆA i IMPLEMENTACIJI SUSTAVA ZA COP

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, nezadovoljni stalnim kašnjenjem isplate plaća te sustavom COP-a koji se navodi kao  uzrok kašnjenja plaća, poslali smo upit MUP-u, a zaprimljeni odgovor možete pročitati u prilogu.  

Vidi odgovor.

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

Poštovani članovi SKP-a kolegice i kolege koji pratite naš rad,
 
podsjećamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije, kao predstavnik zainteresirane javnosti, na poziv MUP-a sudjelovao u javnoj raspravi u svezi Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu ZID) Zakona o policiji, a naše mišljenje, primjedbe i konstruktivne prijedloge u svezi predloženih izmjena i dopuna zakona stručni nositelj izrade Nacrta prijedloga Zakona je uvažio te odustao od brojnih predloženih izmjena zakona koje su bile neprihvatljive i štetne za policijske službenike. Stoga, možemo izraziti samo žaljenje, kako nitko od organizatora i sudionika sastanka održanog dana 02.07.2015. godine u svezi teme ZID Zakona o kaznenom postupku, koji zakon je bez ikakve dvojbe ZAKON OD NAJVEĆEG ZNAČAJA ZA POSTUPANJE KRIMINALISTIČKE POLICIJE, nije prepoznao korisnost sudjelovanja na spomenutom sastanku  i predstavnika nereprezentativnih sindikata, ali i drugih predstavnika struke. Bez obzira na navedeno, radna grupa unutar Sindikata kriminalističke policije je kao i u slučaju ZID-a Zakona o policiji, proučila ZID ZKP-a te u ime SKP-a sastavila mišljenje koje je dostavljeno Ministarstvu pravosuđa, a  koje u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta  i koje mišljenje će također biti proslijeđeno na javno savjetovanje.
 

KAKVA JE SUDBINA UJ "VALBANDON" ?

Poštovani članovi SKP-a i zainteresirana javnosti,

obzirom da smo zaprimili više upita naših članova i drugih policijskih službenika o stanju i budućnosti cjelokupne UJ "Valbandon", potaknuti dojmom daljnjeg sustavnog propadanja i nedovoljnog ulaganja u objekte koji se nalaze u sklopu UJ "Valbandon", odlučili smo se po tom pitanju obratiti MUP-u, a naš dopis u cijelosti možete pročitati u privitku ovog posta.

Privitak

POSTUPANJE POLICIJE U SLUČAJU SAŠA BURUŠIĆ I DR.

Poštovani članovi SKP-a i zainteresirana javnosti,
 
u prilogu možete pročitati odgovor MUP-a u svezi našeg upita o postupanju policijskih službenika u predmetu Saša Burušić i dr., iz kojeg je vidljivo da Ministarstvo u konkretnom slučaju neće javno objaviti zaključke provedenog nadzora Službe za unutarnju kontrolu. Podsjećamo, SKP je navedeno zatražio kako bi se konačno zaustavila medijska nagađanja i iznošenja polovičnih i netočnih informacija u svezi predmetnog slučaja, koje se svako toliko provlače kroz medije i zbunjuju javnost te prikazuju policiju u negativnom kontekstu. Kako postoje brojni drugi primjeri kada je MUP priopćenjem za medije ili na drugi način zainteresiranu javnost upoznao sa zaključcima provedenog izvanrednog nadzora Službe za unutarnju kontrolu (npr. priopćenje za medije na službenoj web stranici MUP-a od 14.01.2015. g. u vezi slučaja g. Tomislava Sauche ili priopćenje od 24.02.2015. g. u vezi slučaja g. Marka Grahovca), onda moramo izraziti naše nezadovoljstvo što isto nije učinjeno i u predmetnom slučaju.