DEPOLITIZACIJA I PROFESIONALIZACIJA POLICIJE KROZ TRANSPARENTNO KADROVIRANJE UNUTAR MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege, 
 
SKP od svog osnivanja konstantno na razne načine ukazuje odgovornim osobama u MUP-u na dugogodišnji nepravedni, neujednačeni i netransparentni sustav upravljanja ljudskim potencijalima, pritom zahtijevajući transparentnost internih oglasa i javnih natječaja jer je navedeno neophodni preduvjet za depolitizaciju i profesionalizaciju cijele policijske struke. No, unatoč našim upozorenjima kako su interni oglasi i javni natječaji u većini slučajeva samo formalnost i da koincidiraju sa političkim promjenama, dok je jedan od glavnih kriterija za izbor kandidata podobnost i poslušnost, umjesto objektivnih i jedino prihvatljivih kriterija poput stručnosti, sposobnosti, odgovornosti i profesionalizma, odgovorne osobe u MUP-u do sada nisu poduzele neke aktivnosti kako bi se spriječile zlouporabe koje se do sada sustavno događaju, a niti su do današnjeg dana odgovorili na naša tri dopisa koja smo im u vezi navedene problematike uputili tijekom ove i prošle godine (ur. brojevi: SKP-I-02-37/2015., SKP-I-02-29/2015. i SKP-I-02-24/14.). Takva loša i neprihvatljiva kadrovska politika MUP-a nedvojbeno ukazuje na diskriminaciju većine policijskih službenika, odnosno onih koji su  „nesvrstani“ i koji profesionalno obavljaju svoje svakodnevne zadaće, a  koji se time očito dovode u nejednaki položaj, čime se krši njihovo zakonsko pravo na dostupnost radnih mjesta pod jednakim uvjetima, kao i zakonsko pravo na informiranost o slobodnim radnim mjestima. S ciljem upoznavanja zainteresirane javnosti o problematici kadroviranja unutar MUP-a, a zastupajući interese većine policijskih službenika, SKP je dana 27.05.2015. godine podnio zahtjev za pristup informacijama koji je uz po nama, neprihvatljivo objašnjenje, odbijen rješenjem ministra unutarnjih poslova, g. Ranka Ostojića, protiv kojeg rješenja je SKP dana 21.07.2015. g. podnio žalbu, koju u cijelosti možete pročitati u prilogu ovog posta.