Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatska

Poštovani članovi SKP-a,

u prilogu poruke dostavljamo Vam na upoznavanje dopis Sindikata zaposlenika državne službe Hrvatske , novog sindikata koji je osnovan na inicijativu nereprezentativnih sindikata kako bi se pokušalo postići okupljanje što većeg broja članova te u konačnici reprezentativnost čime bi se stekla i mogućnost pregovaranja sa Vladom o KU koje u ovom trenutku imaju samo „reprezentativni sindikati“ a koji su se nakon zadnjih istupa jasno deklarirali kao vladini sindikati. Sindikat kriminalističke policije od početka podržava ovu sindikalnu politiku ujedinjenja te sudjeluje u koordinacijama nereprezentativnih sindikata , međutim Statut Sindikata kriminalističke policije nije predvidio mogućost obnašanja funkcije u Sindikatu kriminalističke policije te paralelno u nekom drugom sindikatu. I ovom prilikom pozivamo Vas da se upoznate sa djelovanjem novog krovnog sindikata  Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske – Naslovnica (szdsh.hr) te ukoliko cijenite da je ideja vrijedna, razmislite o učlanjenju u isti na koji način bi doprinijeli postizanju zajedničkog cilja REPREZENTATIVNOSTI.

Sindikat zaposlenika državne službe Hrvatske u priloženom dopisu spominje i novi nacrt Prijedloga Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama koji se u „zavjetrini“ trenutne bure na sindikalnoj sceni pokušava progurati što je brže moguće, a koji je pun negativnih prijedloga, a koje bi se mogle dodatno izuzetno negativno reflektirati na naš budući materijalni status.

Sindikat kriminalističke policije je pri kraju svog osvrta na novi prijedlog Zakona o plaćama te ćemo tijekom tjedna objaviti naše mišljenje i naše prijedloge glede navedenog prijedloga zakona.

U  Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

PRILOG DOKUMENT :  zaposlenicima državne službe II