2. STUP – VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege koji pratite naš rad,

nažalost do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor od Uprave za materijalno financijske poslove glede zatražene simulacije izračuna mirovina sukladno čl. 6. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba , policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba koja bi nam zasigurno svima pomogla oko donošenje odluke u svezi 2.stupa. Obzirom da 31.10.2015. godine (subota) ističe krajnji rok za mogućnost predaje izjave nadležnoj FINA-i za ostankom u obveznom mirovinskom fondu (II mirovinskom stupu) izvršili smo dodatne konzultacije rezime kojih bi bio: ostanka u 2. stupu (postoji od 01.01.2002. godine) će se isplatiti ukoliko se u njega uplaćuje najmanje 30 godina (mirovinski staž), naravno uz uvjet da fondovi ostvaruju dobit, odnosno da banke ostanu likvidne. U tom slučaju korisnik 2. stupa značajniju razliku (dobit) u odnosu na korisnika 1. stupa, može očekivati tek nakon 35 godina plaćanja i to opet za samo onaj dio uplaćen u 2. stup. Pri tom je bitno je za napomenuti, da ukoliko se sada odlučite za ostanak u 2. stupu, pa nakon određenog vremena prije isteka roka od 30 godina mirovinskog staža, ipak odlučite ranije otići u mirovinu po posebnim uvjetima prenošenje sredstava u obvezno mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti (I mirovinski stup) više neće biti moguće te ćete u svakom slučaju ovisno od pojedinačnog slučaja do slučaja Vaša mirovina može biti manja i do 15 %. Ostanak u 2. stupu garantira i zadržavanje kapitalizirane dobiti ukoliko zaposlenik promjeni radno mjesto (odlazak iz sustava) ili dobije otkaz.

Stoga možemo zaključiti da svi zaposlenici MUP-a koji ostanu u 2. stupu i odrade svoj radni staž u MUP-u do kraja odnosno 30 godina ili više mirovinskog staža u konačnici će dobiti veću mirovinu (uvećani postotak na ukupni iznos), međutim ukoliko stječu uvjete za mirovinu prije navedenog roka ili planiraju otići u mirovinu ranije ostanak u 2. stupu im neće biti isplativ.

Na kraju želimo istaknuti kako se radi o generalnom osvrtu i pod uvjetima da zakonodavstvo kojima se regulira mirovinsko osiguranje ostane nepromijenjen.