PRENOSIMO VIJESTI OD INTERESA ZA POLICIJU

Poštovani članovi SKP-a i zainteresirana javnosti, 
 
Sindikat kriminalističke policije želi izraziti svekoliku podršku svim kolegicama i kolegama koji trenutno obavljaju svoju časnu dužnost na istočnoj granici Republike Hrvatske, ujedno pozivamo sve kolegice i kolege koji neposredno postupaju prema migrantima da svojim, prije svega profesionalnim i zakonitim postupanjem, a potom ljudskim pristupom, još jednom kao i u slučajevima prijašnjih ekstremnih događaja (poplava u Slavoniji), pokažu cijelom svijetu visoku razinu profesionalnosti i stručnosti Hrvatske policije, posebice u trenutku kada svjedočimo neprofesionalnom i ponekad nehumanom postupanju policije u nekim drugim državama.