skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

400694
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
291
513
1738
9139
13568
400694

Visitors Counter

Djelovanje sindikata

PRIJEDLOG MUP-a ZA USTROJ NOVE POLICIJSKE UPRAVE NA PODRUČJU JUŽNE HRVATSKE

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

Sindikat kriminalističke policije dobio je uvid u radnu verziju prijedloga ustroja nove policijske uprave na području južne Hrvatske, a koju Vam predstavljamo u dopisu u prilogu ove objave.

U Vašoj službi

SKP

Preustroj shema link na dopis

ODGOVOR MUP-a U VEZI PROBLEMA POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da smo zaprimili odgovor MUP-a u vezi problema policijskih istražitelja, na koje ovaj sindikat kontinuirano ukazuje odgovornim osobama u Ministarstvu i svim drugim državnim institucijama još od kolovoza 2014. godine nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine broj: 92/2014. od 28.07.2014.), te se uistinu nadamo da će Ravnateljstvo policije, što žurnije, poduzeti mjere radi cjelovitog rješavanja ovog problema, kao što je to i navedeno na kraju navedenog dopisa.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Link na dopis

SINDIKALNE AKCIJE U VEZI UREDBE O IZMJENAMA UREDBE O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije današnjeg dana uputio dopis Sindikatu policije Hrvatske, Nezavisnom sindikatu djelatnika MUP-a i Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, u kojem smo pozdravili inicijativu reprezentativnih sindikata za pokretanje odgovarajućih sindikalnih akcija u vezi nakaradne i sramotne Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika koju je Vlada RH donijela na svojoj sjednici dana 28.04.2016. godine, te smo izrazili spremnost da u vezi s time i aktivno podržimo sve buduće sindikalne akcije.

Iskreno se nadamo da će ovu hvale vrijednu inicijativu reprezentativnih sindikata podržati i drugi nereprezentativni sindikati koji djeluju unutar MUP-a jer smatramo da je ovo izuzetna prilika da pošaljemo snažnu zajedničku poruku poslodavcu da je nedopustivo bilo kakvo smanjivanje prava kojima se pogoršava ionako teški materijalni i socijalni položaj policijskih službenika. Smatramo da ovakvim zajedničkim nastupom nitko ne gubi sindikalni integritet, već, naprotiv, time svi pokazujemo vjerodostojnost, ozbiljnost i istinske namjere borbe za dobrobit svih policijskih službenika, što je u konačnici svrha osnivanja i postojanja svakog od sindikata koji djeluju unutar MUP-a

Obavijest MUP-a o preraspodijeli i nabavi službenih vozila

Poštovani članovi, kolegice i kolege

u prilogu je obavijest MUP-a o preraspodjeli i nabavi službenih vozila. 

Link na dopis MUP-a

SKP UKAZUJE NA PROPUSTE UOČENE TIJEKOM OSIGURANJA TRASE POVODOM SLUŽBENOG POSJETA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE TURSKE

Poštovani članovi SKP-a,

Jedna od temeljnih zadaća Sindikata kriminalističke policije je zaštita dostojanstva i časti policijskog službenika.

Iako je od posjeta turskog predsjednika prošlo gotovo dva tjedna, zbog zaprimljenih brojnih pritužbi policijskih službenika, upravo zbog zaštite dostojanstva policijskih službenika, ali i kako bi se konačno prestalo sa ustaljenom lošom praksom, Sindikat kriminalističke policije proslijedio dopis ministru, g. Vlahi Orepiću, u kojemu se ukazuje na neprofesionalni pristup prema policijskim službenicima tijekom obavljanja zadaća, a u ovom slučaju radi se o osiguranju službenog dolaska turskog predsjednika g. Erdogana RH.

U Vašoj službi

Sindikat kriminalističke policije

Link na dopis

ZANEMARIVANJE ZAHTJEVA ZA NABAVKOM ZAŠTITNE OPREME ZA POTREBE SIGURNOG RADA GRANIČNE POLICIJE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

Sindikat kriminalističke policije upoznat je sa ne ispunjavanjem obaveza primjene standarda zaštite na radu granične policije, te nakon što smo upoznati da Uprava za granicu unatoč višekratnim upozorenjima nije poduzela mjere kojima bi otklonila navedene probleme, postavljamo pitanje, tko je odgovoran i zašto se zaštitna oprema za potrebe sigurnog rada policijskih službenika granične policije na graničnim prijelazima do sada nije nabavila. Dopis SKP-a nadležnim službama MUP-a možete pročitati u cijelosti u prilogu ove objave.

Link na dopis

TRAJANJE TERENSKOGA RADA - TUMAČENJE

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obzirom da smo zaprimili više primjedbi naših članova glede računanja trajanja terenskoga rada, odnosno da se vrijeme puta od mjesta njihovog stalnog rada i boravka do mjesta izvršenja zadaća ne uračunava u vrijeme provedeno na terenu, zatražili smo mišljenje Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, koja nam je dostavila obvezujuće tumačenje koje u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave, a koje između ostalog jasno navodi kako se TERENSKI RAD RAČUNA OD TRENUTKA NAPUŠTANJA UOBIČAJENOG MJESTA RADA (NPR. POSLOVNE ZGRADE) DO POVRATKA, radi čega je Službi posebnih kriminalističkih poslova naloženo da prestanu sa takvom praksom, odnosno daljnjim kršenjem prava policijskim službenicima koja su im zajamčena odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenika.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Link na dopis

SKP UKAZUJE NA MOGUĆE PROBLEME BUDUĆEG FUNKCIONIRANJA POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE PLESO

Poštovani članovi SKP-a,

Sindikat kriminalističke policije koji među svojim članovima ima i pripadnike drugih rodova policije, od početka svog osnivanja nastoji jednako pratiti i sve probleme koje imaju policijski službenici, pripadnici drugih policijskih rodova.

Tako u ovom dopisu koji je proslijeđen nadležnim rukovoditeljima reagiramo na probleme s kojima se susreću policijski službenici granične policije, konkretno PAP Pleso, a na koje probleme do sada nitko od nadređenih, a ponajmanje Uprava za granicu nije reagirala. Naglašavamo da je ovo samo prvi u nizu problema koje opisujemo a vezani su za graničnu policiju.

U Vašoj službi Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

SKP UKAZUJE NA KRŠENJE ODREDBI KU KOJIMA SE REGULIRA PRAVO NA KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA

Poštovani članovi SKP-a,

na žalost, i dalje se susrećemo sa samovoljom pojedinih rukovoditelja na svim razinama, te smo zatražili od odgovornih osoba Ministarstva unutarnjih poslova da poduzmu mjere i radnje u cilju sprječavanja zlouporabe diskrecijskog prava rukovoditelja te osiguraju provedbu načela jednakosti i ravnopravnosti svih policijskih službenika i drugih zaposlenika našeg Ministarstva. Međutim, na naše veliko nezadovoljstvo i razočaranje odgovorni u MUP-u do sada nisu poduzeli aktivnosti u cilju rješavanja nastalih problema, tako da smo svakodnevno svjedoci nastavka takve politike MUP-a, odnosno da se od strane rukovoditelja u jednakim stvarima različito odlučuje, bez jasnih i transparentnih kriterij, u konkretnom slučaju pri tom kršeći odredbe KU o pravu na korištenje godišnjeg odmora.

Link na naš dopis

MUP na inicijativu SKP počeo razmišljati o preraspodjeli službenih vozila

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije vezano na problem nedostatka službenih vozila koji je nastao početkom prosinca 2015. godine kada je iz ustrojstvenih jedinica MUP-a povučen veliki broj službenih vozila bez policijskih obilježja radi isteka ugovora o leasingu u više navrata pismenim putem izvješćivao ministra gosp. Vlahu Orepića.

Opširnije...

REAKCIJA SKP-a NA PREZENTIRANU REORGANIZACIJU MUP-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

kao komentar na prezentaciju o reorganizaciji MUP-a koju je jučer iznio ministar unutarnjih poslova g. Vlaho OREPIĆ, želimo ponoviti neke od stavova SKP-a koji se odnosi na tu izuzetno važnu tematiku po kojoj smo se već više puta obraćali bivšem i sadašnjem rukovodstvu MUP-a. Na prvom mjestu želimo navesti kako se samoj reorganizaciji ne smije pristupiti bez ozbiljne aktualne strateške procjene koja se odnosi na sve pojavne oblike kriminaliteta i druge sigurnosne prijetnje u kontekstu geopolitičkog položaja RH.

Paralelno sa navedenom procjenom potrebno je razmotriti nužne promjene brojnih nakaradnih odredbi važećih uredbi (Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja, Uredba o plaćama policijskih službenika, Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju i Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika) koje bi trebale činiti pravni okvir kompatibilan planiranoj reorganizaciji.

Obzirom na NAČELNU i šturu prezentaciju ministra možemo konstatirati kako načelno podržavamo prijedlog smanjenja broja policijskih uprava i pojačanje policijskih postaja koje su bez ikakve dvojbe od presudne važnosti kao baza cijelog policijskog sustava, kao i najavljenu javnu raspravu po tom pitanju, za koju mislimo da bi ipak u određenom dijelu trebala biti internog karaktera zbog određenih službeno neobjavljivih podataka te kako bi se zaštitila metodologija postupanja nekih operativnih službi unutar MUP-a.

Opširnije...

Uredba o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je Sindikat kriminalističke policije dana 12.04.2016. g. uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću i drugim odgovornim osobama u MUP-u u sveziprijedloga nove Uredbe o izmjenama Uredbe o plaćama policijskih službenika. U dopisu smo pozdravili odluku ministra da se poveća osnovni koeficijent složenosti poslova najniže rangiranim policijskim službenicima sa dosadašnjeg 0,776 na 0,800, kojom odlukom će se blago povećati plaća za oko 6000 policijskih službenika koji su do sada imali najniži početni koeficijent među svim državnim službenicima, a što smatramo da je sramotno i nedopustivo s obzirom na rizike i opasnosti kojima su u svakodnevnom radu izloženi policijski službenici.

Međutim, budući se istovremeno policijskim službenicima kriminalističke policije smanjuje plaća, oštro smo osudili i usprotivili se takvim planiranim izmjenama važeće Uredbe o plaćama policijskih službenika jer se time nastavlja devastacija ionako posrnule kriminalističke policije, te smo ministru iznijeli naš stav da se potreban iznos za povećanje osnovnog koeficijenta složenosti poslova najniže rangiranim policijskim službenicima treba osigurati smanjenjem dodataka na plaću, i to znatno više od planiranih 4%, brojnim visoko pozicioniranim policijskim službenicima tj. rukovodećim policijskim službenicima u potkategoriji glavni rukovoditelj i viši rukovoditelj, koji ionako imaju prevelike dodatke u odnosu na sve ostale policijske službenike, a s obzirom na ogromni nesrazmjer u plaćama između tih rukovodećih policijskih službenika te djelatnika temeljne i kriminalističke policije, također smo predložili da im je isto tako potrebno što hitnije umanjiti i sramotno visoke osnovne koeficijente radnog mjesta. Navedeni dopis možete u cijelosti pročitati u prilogu ove objave.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Naš dopis

PRIOPĆENJE SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U VEZI TEŠKE KRAĐE PROVALJIVANJEM U SLUŽBENE PROSTORIJE PUZ-a

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

iako je po pitanju teške krađe provaljivanjem u prostorije PUZ-a, Sektora kriminalističke policije, puno toga već izrečeno u mnogim medijima, Sindikat kriminalističke policije daje punu podršku kolegama iz PU zagrebačke u cilju što bržeg razrješenja i otkrivanja počinitelja predmetnog kaznenog djela, te u tom smislu očekuje od svih relevantnih službi, uključujući i Službu za unutarnju kontrolu, da profesionalno obave svoj dio posla.

Opširnije...

OBAVIJEST SKP-a

Poštovani članovi SKP-a,

podsjećamo Vas kako je Sindikat kriminalističke policije dostavio pritužbu protiv načelnika Ureda glavnog ravnatelja policije g. Zlatka Koštića, koji je dana 15.02.2016. godine putem elektroničke pošte ustrojstvenim jedinicama MUP-a poslao neistinite i klevetničke informacije kojima je grubo i teško povrijedio ugled, čast i dostojanstvo predsjednika SKP-a te policijskih službenika Službe kriminaliteta droga, pri čemu smo zatražili da povjerljivi savjetnik i Služba za unutarnju kontrolu MUP-a u konkretnom slučaju poduzmu mjere i radnje iz svog djelokruga rada. S obzirom na naprijed navedeno, kao i činjenicu da do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor u vezi predmetne pritužbe, ponovno smo zatražili da nas se, kao i zainteresiranu javnost žurno obavijesti koji su rezultati provjere pritužbenih navoda.

U Vašoj službi

Link na naš dopis

SKP INZISTIRA NA RJEŠAVANJU PROBLEMA POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

obzirom da su se bivši ministar unutarnjih poslova, glavni ravnatelj policije g. Vlado Dominić i druge odgovorne osobe u MUP-u do sada posve oglušili na naše brojne apele i zahtjeve da riješe probleme policijskih istražitelja koji su nastali nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine broj: 92/2014. od 28.07.2014.), sa tim nakaradnim, katastrofalnim i štetnim zakonskim izmjenama, koje su dodatno unazadile i popljuvale ionako devastiranu struku, upoznali smo i novog ministra g. Vlahu Orepića te od njega zatražili da hitno inicira pokretanje postupka donošenja izmjena i dopuna spornih zakonskih odredbi jer držimo da nema apsolutno nikakvog racionalnog ni zakonskog uporišta za postavljanje nerazumno visokih kriterija za policijske istražiteljekoji ispituju svjedoka ili osumnjičenika.

U Vašoj službi,
Sindikat kriminalističke policije

Link na naš dopis

OSVRT SKP-A NA KADROVSKE PROMJENE U VRHU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Poštovane kolegice i kolege,

budući da poslije dužeg vremena svjedočimo većim kadrovskim promjenama rukovodstva kriminalističke policije, kao strukovni sindikat smatramo da je naša dužnost, ali i obveza, obratiti se kolegicama i kolegama, ali i zainteresiranoj javnosti, pa Vam stoga u privitku ove objave dostavljamo cjelokupni osvrt Sindikata kriminalističke policije na kadrovske promjene unutar kriminalističke policije, koji smo naslovili na ministra unutarnjih poslova, g. Vlahu Orepića, ali smo ga također na znanje dostavili i cjelokupnom sastavu MUP-a, te Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA-i).

U Vašoj službi

SKP

Link na naš dopis

SKP PREDLAŽE NAMJENSKO I EKONOMIČNO KORIŠTENJE SLUŽBENIH OSOBNIH AUTOMOBILA

Poštovani članovi SKP-a, kolegice i kolege,

ponukani Vašim brojnim informacijama i zahtjevima, Sindikat kriminalističke policije je dana 30.03.2016. godine uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Vlahi Orepiću, u kojem smo iskazali izuzetno nezadovoljstvo što službena vozila, na koja brojni rukovoditelji Odlukom ministra od 01.03.2016. godine više nemaju pravo 24 satnog korištenja, do sada nisu preraspodijeljena za potrebe operativnog sastava nižih ustrojstvenih jedinica, kao što su to policijske postaje, već stoje neiskorištena na službenim parkiralištima. Osim žurne preraspodjele postojećih službenih vozila, ponovno smo od ministra unutarnjih poslova zatražili uvođenje kriterija i mehanizama koji će omogućiti ravnomjeran raspored resursa, odnosno nužno normiranje kojim će biti jasno propisano na koji broj policijskih službenika se ustrojstvenoj jedinici dodjeljuje jedno službeno vozilo, kako bi se u budućnosti izbjegao ogromni nesrazmjer između pojedinih ustrojstvenih jedinica, odnosno spriječilo da se službena vozila i dalje raspoređuju bez ikakvih objektivnih kriterija.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

Obavijest o pasivnom dežurstvu i prekovremenom radu

Poštovani,

nakon više zaprimljenih upita Sindikat kriminalističke policije iznosi svoj stav o pasivnom dežurstvu i prekovremenom radu.

Da bi policijski službenici ostvarili pravo na plaćeno pasivno dežurstvo, moraju inzistirati da se u rasporedu rada navode kao „pasivno dežurni“,a ukoliko se to ne ispoštuje od strane rukovoditelja da se jednostavno sami odluče da li će se van radnog vremena javiti na poziv rukovoditelja. Kao profesionalci ipak smatramo i pozivamo sve policijske službenika da se odazovu na pozive rukovoditelja jer ipak se radi o služenju potrebitima.

Na navedeno se potom nadovezuje i pitanje prekovremenog rada, a kako se kolektivni ugovor koji je na snazi nije mijenjao po tom pitanju, rukovoditelj vam je DUŽAN ODMAH po dolasku na prekovremeni rad otvoriti „Nalog za prekovremeni rad“ , te po završetku prekovremenog rada i zatvoriti.

OBILJEŽAVANJE 2. OBLJETNICE OSNUTKA NAŠEG SINDIKATA

POŠTOVANI ČLANOVI SKP-A,

S POSEBNIM ZADOVOLJSTVOM OBAVJEŠTAVAMO VAS KAKO JE DANA 20.03.2016. GODINE U RESTORANU "KOD DEBELOG" U ZAGREBU, NA KOJEM MJESTU JE PRIJE DVIJE GODINE ODRŽANA UTEMELJITELJSKA SKUPŠTINA SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ODRŽANO SVEČANO OBILJEŽAVANJE 2. OBLJETNICE OSNUTKA NAŠEG SINDIKATA. TA SVEČANA PRILIKA ISKORIŠTENA JE KAKO BI SE DODIJELILE ZAHVALNICE ZASLUŽNIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA KOJI SU DOPRINIJELI DJELOVANJU I OSNIVANJU SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE.

U Vašoj službi,

Sindikat kriminalističke policije

skppano

SKP INSISTIRA NA SPRJEČAVANJU ZLOUPORABE DISKRECIJSKOG PRAVA RUKOVODITELJA

Poštovani članovi SKP-a,

povodom sve učestalijeg odbijanja zahtjeva policijskih službenika za odobrenjem obavljanja poslova izvan radnog vremena zatražili smo od odgovornih osoba Ministarstva unutarnjih poslova da poduzmu mjere i radnje u cilju sprječavanja zlouporabe diskrecijskog prava rukovoditelja te osiguraju provedbu načela jednakosti i ravnopravnosti svih policijskih službenika i drugih zaposlenika našeg Ministarstva. Međutim, na naše veliko nezadovoljstvo i razočaranje odgovorni u MUP-u do sada nisu poduzeli aktivnosti u cilju rješavanja ovog problema, tako da smo svakodnevno svjedoci nastavka takve politike MUP-a, odnosno da se od strane rukovoditelja u jednakim stvarima različito odlučuje, bez jasnih i transparentnih kriterija što se nažalost potvrđuje i kroz odgovor Ureda glavnog ravnatelja policije koji donosi poražavajuće podatke, a koji kao i naš prosvjed u cijelosti možete pročitati u prilogu ove objave.

Odgovor Ureda glavnog ravnatelja policije

Naš dopis