skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

414118
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
269
1109
3246
9646
12917
414118

Visitors Counter

Djelovanje sindikata

NAMJENSKO I EKONOMIČNO KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA - TRAŽI SE !

Obzirom na tešku ekonomsku, financijsku i gospodarsku krizu u kojoj se kao društvo nalazimo, SKP u priloženom dopisu apelira na rukovodstvo MUP-a, da primjereno aktualnoj situaciji u zemlji, ukine mogućnost korištenja službenih osobnih automobila izvan radnog vremena za sve rukovoditelje,

Opširnije...

NAKNADA ZA CIVILNO ODIJELO

Obzirom na velik broj upita članova SKP-a, te neprecizan i nejasan odgovor MUP-a na upit Općeg sindikata MUP-a u svezi očekivanoga datuma izdavanja narudžbenica za civilna odijela, SKP je MUP-u uputio upit kojim traži od MUP-a da se žurno i jasno očituje po tom pitanju.

Naš dopis možete pogledati na linku

 

Zapisnik s utemeljiteljskog Sabora Sindikata kriminalističke policije (SKP)

Dana 16.02.2014. godine u Zagrebu održan utemeljiteljski Sabor Sindikata kriminalističke policije na kojem je izabrano Predsjedništvo Sindikata, ustanovljen Sud časti sindikata te je prihvaćen Statut Sindikata kriminalističke policije. Slijedi zapisnik u cjelosti ..

Opširnije...

ODGOVOR MUP-a U VEZI PROBLEMA PRITVORSKIH NADZORNIKA

Poštovani članovi i simpatizeri, u prilogu možete pročitati odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a, u vezi upita SKP-a o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici. Iz zaprimljenog odgovora je vidljivo da je u potpunosti potvrđena konstatacija SKP-a da nakon izmjena i dopuna navedenog Pravilnika u Ministarstvu ne postoji niti jedna pritvorska policijska jedinica, već se u tu svrhu koriste neadekvatne i prenamijenjene prostorije koje ni približno ne odgovaraju propisanom standardu, a koje tek u narednom periodu trebaju biti uređene i opremljene sukladno materijalno-financijskim mogućnostima.

Opširnije...

ZAŠTO MUP USKRAĆUJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA O TOČNOM BROJU POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA ?

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata, u prilogu možete pročitati Rješenje MUP-a kojim je odbijen zahtjev SKP-a za pristup informaciji o ukupnom broju ustrojstvenih jedinica u MUP-u koje sukladno novom čl. 11.b st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima imaju samo jednog policijskog istražitelja za ispitivanje svjedoka i osumnjičenika, kao i o ukupnom broju ustrojstvenih jedinica koje po tim novim zakonskim kriterijima nemaju niti jednog policijskog istražitelja za ispitivanje svjedoka i osumnjičenika. S obzirom da je suprotno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti odbilo zahtjev SKP-a, na navedeno Rješenje uputili smo žalbu Povjereniku za informiranje, a žalbu također možete pročitati u prilogu.

Opširnije...

DIO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA POSTAJU NAMJEŠTENICI ?!?

Nakon što su u srpnju ove godine razmotrene primjedbe državnih tijela i sindikata na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske pripremile su novi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji neočekivano donosi nove odredbe koje ovaj put osim što grubo zadiru u radna prava državnih službenika, zadiru i u samu egzistenciju državnih službenika na koje se odnose, jer između ostalog novi Nacrt prijedloga predviđa da se dosadašnji SLUŽBENICI koji su u državnim tijelima obavljali administrativne, računovodstvene, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela, PREVEDU U NAMJEŠTENIKE .

Opširnije...

KREĆE LI NOVA REORGANIZACIJA MUP-a I PREUSTROJ KRIMINALISTIČKE POLICIJE ?

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a kao i svi vi koji pratite naše djelovanje dužni smo Vas obavijestiti kako smo neslužbeno zaprimili saznanja sukladno kojima je na razini MUP-a RH donesena odluka o implementaciji nove reorganizacije MUP-a čija shema nam, na žalost, još uvijek nije dostupna. Kao što smo i više puta do sada naglašavali radi se temi od krucijalne važnosti za funkcioniranje cjelokupnog sustava našeg ministarstva.

Opširnije...

Odgovor MUP-a vezan na izmjene ZoPPiO u dijelu koji se odnosi na policijske istražitelje

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata, u prilogu možete pročitati odgovor Ministarstva u vezi problema policijskih istražitelja, o čemu smo odgovorne u MUP-u da sada u više navrata upozoravali dopisima. Žalosti i zabrinjava činjenica da u Ministarstvu i dalje nitko ne vidi nikakav problem u vezi policijskih istražitelja nakon posljednjih izmjena ZoPPiO, zbog čega ćemo ponovno kao strukovni sindikat reagirati jer je ovakvo ponašanje odgovornih nedopustivo i za svaku kritiku. Iz zaprimljenog odgovora također je vidljivo i da je u Ravnateljstvu policije u tijeku izrada novog Pravilnika o načinu policijskog postupanja, što nas posebno zabrinjava jer se i dalje nastavlja loša praksa u Ministarstvu da se potiho i bez najave mijenjaju propisi važni za policijsko postupanje pa je očito da će i ovaj put struka biti dovedena pred gotov čin.

Odgovor Ministarstva str. 1

str. 2

POGODOVANJE POJEDINCIMA KROZ IZMJENE PRAVILNIKA ?

Redovitim praćenjem zakonskih propisa koji stupaju na snagu, a poglavito onih koji su vezani uz obavljanje policijskih poslova i primjenu policijskih ovlasti, uočeno je da je u srpnju 2014. godine potiho i bez najave stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN br. 78/14 od 27. lipnja 2014. godine).

I to, na žalost, nije ništa neuobičajeno u našem Ministarstvu, obzirom se većina pravilnika i drugih propisa donosi na sličan način tj. o bitnim pitanjima se uopće ne konzultira struka, ne uzimaju se u obzir iskustva postupanja po ranijem propisu niti se traži mišljenje neposrednih izvršitelja. Stoga, kao sindikat struke, moramo ukazati na određene nelogičnosti, nedorečenosti i probleme koji se u praksi javljaju nakon izmjena i dopuna ovog Pravilnika.

Opširnije...

NEGATIVNI UČINCI IZMJENA I DOPUNA ZoPPiO NA POLOŽAJ POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA

Obzirom da su izmjene i dopune ZoPPiO već u ovom kratkom razdoblju od kada su stupile na snagu, dovole one malobrojne policijske službenike koji zadovoljavaju postavljene uvijete za imenovanje policijskih istražitelja, u rekli bismo nezavidan profesionalan položaj, odlučili smo, nastavno na naše ranije konstatacije o toj problematici i o tome obavijestiti rukovodstvo MUP-a i DORH te zatražiti žurno rješavanje detektiranog problema. Napominjemo kako će SKP-a i dalje pozorno pratiti navedenu problematiku, te će nastaviti inzistirati na rješavanju nastalog problema.

Naš dopis možete vidjeti u cijelosti na ovom linku

 

Ministar policije Ostojić štiti batinaše u odori. Zašto i dokad?" ispravak netočnih navoda i neistinitosti

dana 09.08.2014. god. u članku pod naslovom "Ministar policije Ostojić štiti batinaše u odori. Zašto i dokad?", autorice Ivanke Toma, koji je Večernji list objavio u svom on-line izdanju na web stranici www.vecernji.hr (link na cijeli članak), izneseno je niz netočnih informacija i neistinitih navoda kojima je obmanuta hrvatska javnost te povrijeđena prava i interesi svih policijskih službenika MUP-a RH.

Opširnije...

Transparentnost natječaja u MUP-u

Transparentnost internih i javnih natječaja za slobodna radna mjesta u MUP-u, po mišljenju ovog sindikata, prvi je, osnovni i neophodni preduvjet za neovisnost, profesionalnost i izgradnju cijele policijske struke, a SKP se od početka svog sindikalnog djelovanja aktivno zalaže za osiguranje mehanizama koji će u budućnosti spriječiti zlouporabe u sustavu koje su se do sada sustavno događale.

Opširnije...

Obavijest o kašnjenju isplate plaće za mjesec kolovoz 2014. godine

Obavijest o kašnjenju isplate plaće za mjesec kolovoz 2014. godine

Opširnije...

Osvrt na izmjene ZoPPiO

Dopis SKPPoštovani članovi, simpatizeri i ostali koji pratite aktivnosti sindikata, zbog izmjena i dopuna ZPPO-a koji će uzrokovati brojne probleme u radu prilikom provođenja dokaznih radnji, SKP je uputio niže navedeni dopis Ministarstvu i DORH-u.

Opširnije...

Sastanak predstavnika Sindikata kriminalističke policije (SKP) i Strukovne udruge kriminalista (SUK)

Poštovani članovi Sindikata kriminalističke policije i Strukovne udruge kriminalista, zainteresirana javnosti i svima koji prate naše aktivnosti

           u ime obje Udruge sa zadovoljstvom Vas možemo obavijestiti kako je dana 08.07.2014. godine u Zagrebu održan inicijalni sastanak predstavnika Sindikata kriminalističke policije (SKP) i Strukovne udruge kriminalista (SUK).

Opširnije...

Odnos medija prema policiji

GRB-SKP50x50Često smo svjedoci raznih senzacionalističkih i uvredljivih novinskih
napisa u tiskovnim i elektronskim medijima kojima se uglavnom u negativnom
kontekstu prikazuju policijski službenici, što je nas je natjeralo na reakciju prema rukovodstvu MUP-a, ali i predstavnicima novinarske struke s jedinim ciljem - zaštita časti i ugleda policije.

Opširnije...

Neplaćanje prekovremenih sati i pasivnog dežurstva

Poštovani,

ponukani brojnim obavijestima policijskih službenika o neplaćanju stvarno odrađenih prekovremenih sati i pasivnog dežurstva, čime se sustavno grubo krše odredbe čl. 44. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, obratili smo se čelništvu MUP-a s jasnim zahtjevom da se odmah prestane sa takvom već ustaljenom praksom u brojnim ustrojstvenim jedinicama MUP-a.

Opširnije...

Preustroj kriminalističke policije - osvrt 2

Poštovani članovi, simpatizeri i ostali koji pratite aktivnosti SKP-a, izvješćujemo Vas da je Sindikat kriminalističke policije, sukladno zaključcima sa 4. sjednice predsjedništva SKP-a održane 22.05.2014. god., današnjeg dana uputio dopis ministru unutarnjih poslova g. Ranku Ostojiću, u kojem smo iskazali brojne primjedbe na prijedlog nove organizacijske sheme MUP-a.

Opširnije...