skpvitez

proglasbanner

Brojač posjeta stranice

452740
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Sveukupno
476
277
986
4730
8998
452740

Visitors Counter

Djelovanje sindikata

ZAŠTO MUP USKRAĆUJE PODATKE SKP-u GLEDE TROŠKOVA ZA OSIGURANJA JAVNIH OKUPLJANJA?

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, u prilogu možete pročitati odgovor MUP-a u svezi našeg upita o utrošenim proračunskim sredstvima za osiguranja određenih javnih okupljanja, a u kojem dopisu se navodi kako Ministarstvo unutarnjih poslova ne vodi evidenciju o utrošenim sredstvima za osiguranje javnih okupljanja. S obzirom da su neke na traženih informacija već objavljene u medijima, mišljenje SKP-a je da su podaci o troškovima tih javnih okupljanja poznati odgovornim osobama u Ministarstvu, ali ih, iz samo njima znanih razloga, ne žele ustupiti ovom sindikatu. 
 
SKP smatra da bi trebalo inzistirati na dosljednoj primjeni svih zakonskih propisa te od organizatora zahtijevati da u prvom redu osiguraju sve uvjete i poduzmu mjere sigurnosti za događaje koje organiziraju, a da se potom angažira odgovarajući, a opet minimalan broj policijskih službenika, jer bi se takvim načinom postupanja ostvarile značajne uštede na financijskim i ljudskim kapacitetima i policijski službenici ne bi više bili "NEČIJI REDARI".
 
 
 

KORIŠTENJE I RASPODJELA SLUŽBENIH AUTOMOBILA - ODGOVOR MUP-a

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a, u svezi našeg upita o neovlaštenom, nenamjenskom i neekonomičnom korištenju službenih osobnih automobila, zaprimili smo odgovor MUP-a koji možete u cijelosti pročitati u prilogu ovog posta, a iz kojeg je vidljiv broj policijskih službenika koji su sukladno točki II. Odluke o korištenju službenih osobnih automobila, uz vodiče službenih pasa, u protekle dvije i pol godine imali pravo na korištenje službenog osobnog automobila 24 sata dnevno. Međutim, zabrinjava nas i čudi što odgovorni u Ministarstvu pokušavaju relativizirati ovaj problem i što u potpunosti zanemaruju rastrošno ponašanje ogromnog broja rukovoditelja, koji u vremenima višegodišnje gospodarske krize, imaju pravo na 24-satno korištenje službenih osobnih automobila sukladno točki I. Odluke o korištenju službenih osobnih automobila. Žalosti i činjenica da odgovorni u Ministarstvu, nakon našeg dobronamjernog upozorenja, očito ne žele poduzeti aktivnosti u cilju sprečavanja neovlaštenog korištenja službenih vozila od brojnih drugih rukovoditelja na svim razinama, ne žele izmjenama navedene Odluke ukinuti mogućnost korištenja službenih osobnih automobila izvan radnog vremena za sve rukovoditelje, a niti poduzeti neke aktivnosti kako bi se navedeni resursi ravnomjerno rasporedili po ustrojstvenim jedinicama. S obzirom da Ministarstvo do sada nikada nije javno objavilo navedenu Odluku ministra unutarnjih poslova, unatoč zakonskoj obvezi da kao tijelo javne vlasti objavljuje opće akte i odluke, u prilogu ovog posta također možete pročitati i važeću Odluku o korištenju službenih osobnih automobila koju je donio ministar unutarnjih polova. 

Odgovor MUP-a 1, 2

Odluka 1, 2

OSVRT SKP-a NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZoP

U prilogu posta možete u naći cjelovito mišljenje SKP-a dano na nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji koje je s današnjim danom dostavljeno MUP-u.

Vidi prilog

PRIGODNI PROGLAS SINDIKATA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Želimo podsjetiti sve Vas članove, simpatizere i ostale koji prate rad SKP-a kako je točno prije godinu dana u Upravi kriminalističke policije rođena ideja o osnivanju Sindikata kriminalističke policije. U tih proteklih godinu dana započeli smo izgrađivati novi, stručni, nezavisni, demokratski sindikalni sustav koji u konačnici neće biti ovisan o volji pojedinca, a koji bi isključivo trebao služiti ne samo kriminalističkoj policiji, nego i policiji u cjelini.

Tijekom godine dana radili smo na stvaranju Sindikata koji bi uz klasično sindikalno djelovanje bio i korektiv rukovodećim strukturama našeg Ministarstva. Pokazali smo i funkcionalnost Sindikata kroz uspješnu zaštitu naših članova koji su nam se obratili za pomoć, kroz aktivno sudjelovanje u praćenju tema vezanih na rad policije, kroz kontinuitet podnošenja konstruktivnih prijedloga glede problema koje smo istakli u našem proglasu (od preustroja, preko transparentnosti natječaja do pod zadnje nenamjenskog korištenja službenih vozila), kroz osvrte i sudjelovanje u raspravama oko svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se regulira ili se odnose na rad policije, itd.

Naša nastojanja su prije nekoliko dana rezultirala i sklapanjem Ugovora o korištenju prostorija između MUP-a i SKP-a kojim su prostorije u VII. PP Trešnjevka predane na korištenju SKP-u te će od strane Predsjedništva SKP-a biti predloženo da se donese i odluka kojom će navedena adresa u Zagrebu, Nehajska 7, postati privremeno-službeno sjedište SKP-a.

Svjesni smo činjenice da smo tek na početku teškog i trnovitog puta, stoga sve Vas, brojne simpatizere sindikata, još jednom pozivamo da nam ukažete povjerenje te ukoliko ste u našim prijedlozima i idejama prepoznali svoju viziju policije i policijskog posla, da se učlanite u SKP i pomognete nam u izgradnji profesionalne i neovisne hrvatske policije. Iskreno se nadamo da ćete SKP prepoznati i kao instituciju koje je nastala isključivo poradi službe Vama.

PRIJEDLOG SKP-a U SVEZI NAKNADE ZA CIVILNO ODIJELO

Obzirom da je izdavanje narudžbenica za civilno odijelo, ukazalo na cijeli niz nejasnoća, što je pak uzrokovalo veliki broj upita od strane naših članova, SKP je sastavio prijedlog kojim bi se ubuduće transparentnije rješavala naknada za civilno odijelo, koji je uz dopis-požurnicu, nadopunjen novim upitima, dostavio rukovodstvu našeg Ministarstva, a sadržaj kojeg u cijelosti možete naći u privitku ovog posta.

Privitak

OBILJEŽAVANJE 23. OBLJETNICE PADA VUKOVARA

Predstavnici Sindikata kriminalističke policije, na poziv Nacionalnog sindikata policije, dana 17.11.2014. godine prisustvovali su predstavljanju monografije "Hrvatska policija u Vukovaru 1990.-1998" te prigodnom programu u organizaciji NSP-a održanom u Pastoralnom centru sv. Bone u Vukovaru. Tom prigodom održan je i kratak sastanak s predstavnicima NSP s kojima su razmijenjena iskustva o zajedničkim problemima ne-reprezentativnih policijskih sindikata, te se pričalo o mogućnostima daljnje suradnje kao i zajedničkim sindikalnim aktivnostima. Dana 18.11.2014. godine predstavnici SKP-a su sudjelovali i u vukovarskoj "koloni sjećanja".

 

10360630 757811400960221 8221590087393135862 n

PRIJEDLOG IZMJENE ZAKONA O POLICIJI

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a obavještavamo Vas kako se SKP prijavio za sudjelovanje na savjetovanju u organizaciji MUP-a u svezi prijedloga Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji s čim u svezi donosimo naš prijavni obrazac s primjedbama. 

Vidi obrazac

ODGOVOR MINISTARSTVA U VEZI REORGANIZACIJE MUP-a

Poštovani kolegice i kolege, članovi i simpatizeri sindikata, u vezi upita SKP-a o reorganizaciji MUP-a i preustroju kriminalističke policije, zaprimili smo odgovor Ministarstva iz kojeg je vidljivo da još nije izrađena shema novog ustroja koja bi predstavljala službeni dokument, niti je donesena odluka o početku implementacije novog ustroja, a navedeni dopis možete pročitati u prilogu.

Opširnije...

NAMJENSKO I EKONOMIČNO KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA - TRAŽI SE !

Obzirom na tešku ekonomsku, financijsku i gospodarsku krizu u kojoj se kao društvo nalazimo, SKP u priloženom dopisu apelira na rukovodstvo MUP-a, da primjereno aktualnoj situaciji u zemlji, ukine mogućnost korištenja službenih osobnih automobila izvan radnog vremena za sve rukovoditelje,

Opširnije...

NAKNADA ZA CIVILNO ODIJELO

Obzirom na velik broj upita članova SKP-a, te neprecizan i nejasan odgovor MUP-a na upit Općeg sindikata MUP-a u svezi očekivanoga datuma izdavanja narudžbenica za civilna odijela, SKP je MUP-u uputio upit kojim traži od MUP-a da se žurno i jasno očituje po tom pitanju.

Naš dopis možete pogledati na linku

 

Zapisnik s utemeljiteljskog Sabora Sindikata kriminalističke policije (SKP)

Dana 16.02.2014. godine u Zagrebu održan utemeljiteljski Sabor Sindikata kriminalističke policije na kojem je izabrano Predsjedništvo Sindikata, ustanovljen Sud časti sindikata te je prihvaćen Statut Sindikata kriminalističke policije. Slijedi zapisnik u cjelosti ..

Opširnije...

ODGOVOR MUP-a U VEZI PROBLEMA PRITVORSKIH NADZORNIKA

Poštovani članovi i simpatizeri, u prilogu možete pročitati odgovor Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale MUP-a, u vezi upita SKP-a o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici. Iz zaprimljenog odgovora je vidljivo da je u potpunosti potvrđena konstatacija SKP-a da nakon izmjena i dopuna navedenog Pravilnika u Ministarstvu ne postoji niti jedna pritvorska policijska jedinica, već se u tu svrhu koriste neadekvatne i prenamijenjene prostorije koje ni približno ne odgovaraju propisanom standardu, a koje tek u narednom periodu trebaju biti uređene i opremljene sukladno materijalno-financijskim mogućnostima.

Opširnije...

ZAŠTO MUP USKRAĆUJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA O TOČNOM BROJU POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA ?

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata, u prilogu možete pročitati Rješenje MUP-a kojim je odbijen zahtjev SKP-a za pristup informaciji o ukupnom broju ustrojstvenih jedinica u MUP-u koje sukladno novom čl. 11.b st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima imaju samo jednog policijskog istražitelja za ispitivanje svjedoka i osumnjičenika, kao i o ukupnom broju ustrojstvenih jedinica koje po tim novim zakonskim kriterijima nemaju niti jednog policijskog istražitelja za ispitivanje svjedoka i osumnjičenika. S obzirom da je suprotno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti odbilo zahtjev SKP-a, na navedeno Rješenje uputili smo žalbu Povjereniku za informiranje, a žalbu također možete pročitati u prilogu.

Opširnije...

DIO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA POSTAJU NAMJEŠTENICI ?!?

Nakon što su u srpnju ove godine razmotrene primjedbe državnih tijela i sindikata na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, radne skupine pri Vladi Republike Hrvatske pripremile su novi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji neočekivano donosi nove odredbe koje ovaj put osim što grubo zadiru u radna prava državnih službenika, zadiru i u samu egzistenciju državnih službenika na koje se odnose, jer između ostalog novi Nacrt prijedloga predviđa da se dosadašnji SLUŽBENICI koji su u državnim tijelima obavljali administrativne, računovodstvene, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela, PREVEDU U NAMJEŠTENIKE .

Opširnije...

KREĆE LI NOVA REORGANIZACIJA MUP-a I PREUSTROJ KRIMINALISTIČKE POLICIJE ?

Poštovani članovi i simpatizeri SKP-a kao i svi vi koji pratite naše djelovanje dužni smo Vas obavijestiti kako smo neslužbeno zaprimili saznanja sukladno kojima je na razini MUP-a RH donesena odluka o implementaciji nove reorganizacije MUP-a čija shema nam, na žalost, još uvijek nije dostupna. Kao što smo i više puta do sada naglašavali radi se temi od krucijalne važnosti za funkcioniranje cjelokupnog sustava našeg ministarstva.

Opširnije...

Odgovor MUP-a vezan na izmjene ZoPPiO u dijelu koji se odnosi na policijske istražitelje

Poštovani članovi i simpatizeri sindikata, u prilogu možete pročitati odgovor Ministarstva u vezi problema policijskih istražitelja, o čemu smo odgovorne u MUP-u da sada u više navrata upozoravali dopisima. Žalosti i zabrinjava činjenica da u Ministarstvu i dalje nitko ne vidi nikakav problem u vezi policijskih istražitelja nakon posljednjih izmjena ZoPPiO, zbog čega ćemo ponovno kao strukovni sindikat reagirati jer je ovakvo ponašanje odgovornih nedopustivo i za svaku kritiku. Iz zaprimljenog odgovora također je vidljivo i da je u Ravnateljstvu policije u tijeku izrada novog Pravilnika o načinu policijskog postupanja, što nas posebno zabrinjava jer se i dalje nastavlja loša praksa u Ministarstvu da se potiho i bez najave mijenjaju propisi važni za policijsko postupanje pa je očito da će i ovaj put struka biti dovedena pred gotov čin.

Odgovor Ministarstva str. 1

str. 2

POGODOVANJE POJEDINCIMA KROZ IZMJENE PRAVILNIKA ?

Redovitim praćenjem zakonskih propisa koji stupaju na snagu, a poglavito onih koji su vezani uz obavljanje policijskih poslova i primjenu policijskih ovlasti, uočeno je da je u srpnju 2014. godine potiho i bez najave stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN br. 78/14 od 27. lipnja 2014. godine).

I to, na žalost, nije ništa neuobičajeno u našem Ministarstvu, obzirom se većina pravilnika i drugih propisa donosi na sličan način tj. o bitnim pitanjima se uopće ne konzultira struka, ne uzimaju se u obzir iskustva postupanja po ranijem propisu niti se traži mišljenje neposrednih izvršitelja. Stoga, kao sindikat struke, moramo ukazati na određene nelogičnosti, nedorečenosti i probleme koji se u praksi javljaju nakon izmjena i dopuna ovog Pravilnika.

Opširnije...

NEGATIVNI UČINCI IZMJENA I DOPUNA ZoPPiO NA POLOŽAJ POLICIJSKIH ISTRAŽITELJA

Obzirom da su izmjene i dopune ZoPPiO već u ovom kratkom razdoblju od kada su stupile na snagu, dovole one malobrojne policijske službenike koji zadovoljavaju postavljene uvijete za imenovanje policijskih istražitelja, u rekli bismo nezavidan profesionalan položaj, odlučili smo, nastavno na naše ranije konstatacije o toj problematici i o tome obavijestiti rukovodstvo MUP-a i DORH te zatražiti žurno rješavanje detektiranog problema. Napominjemo kako će SKP-a i dalje pozorno pratiti navedenu problematiku, te će nastaviti inzistirati na rješavanju nastalog problema.

Naš dopis možete vidjeti u cijelosti na ovom linku

 

Ministar policije Ostojić štiti batinaše u odori. Zašto i dokad?" ispravak netočnih navoda i neistinitosti

dana 09.08.2014. god. u članku pod naslovom "Ministar policije Ostojić štiti batinaše u odori. Zašto i dokad?", autorice Ivanke Toma, koji je Večernji list objavio u svom on-line izdanju na web stranici www.vecernji.hr (link na cijeli članak), izneseno je niz netočnih informacija i neistinitih navoda kojima je obmanuta hrvatska javnost te povrijeđena prava i interesi svih policijskih službenika MUP-a RH.

Opširnije...